hayvanat bahçesi macerası

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 13 Haziran 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 95 Bin TL Teknoloji Hediye Çeki

✍️ Yarışmanın konusu: Mesleki Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Adana Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EBRD

Yarışma başvurusu bitti!

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması

Adana Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EBRD Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması düzenliyor.

Alt Başlıklar;

 1. Mesleki Eğitimde Teknolojik Uygulamalar
  • Sanal Gerçeklik
  • Artırılmış Gerçeklik
  • Yapay Zeka
  • Simülasyon Yöntemleri
  • 3D Model ve Tasarım
 2. Yenilikçi eğitim metodolojileri uygulamaları
  • Hikayeleştirme
  • Farklı Eğitim Metodojileri/Teknikleri
  • Yenilikçi Müfredatlar
 3. Mesleki eğitimde yenilikçi uygulamalara destek sağlayacak sosyal sorumluk projeleri

 4. İmalat Sanayide Mesleki Gelişimi Destekleyecek Makine ve Teknik Yöntem Sektörleri
  • Gıda ürünlerinin imalatı
  • İçeceklerin imalatı
  • Tütün ürünleri imalatı
  • Tekstil Ürünleri İmalatı
  • Giyim Ürünleri İmalatı
  • Deri Ürünleri İmalatı
  • Ağaç Ürünleri İmalatı
  • Mantar Ürünleri İmalatı
  • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
  • Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
  • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
  • Temel eczacılık ve eczacılık ürünleri imalatı
  • Kauçuk ve plastik ürün imalatı
  • Diğer metalik olmayan mineraller
  • Fabrikasyon ürünlerin imalatı
  • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerinin imalatı
  • Elektrikli teçhizat imalatı

Katılım Koşulları:

 • Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu ve duyurulardan bulunan başvuru formu ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
 • Yarışma başvurusu için https://egitimmaratonu.com adresindeki on-line “Başvuru Formu” ile kayıt olunur.
 • İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, Habitat Derneği tarafından kabul edilmez.
 • Program başvuruları bu dönem 13 haziran 2022 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Habitat Derneği’ne iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Habitat Derneği” herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Educathon Eğitim Maratonunda takımların üye sayısı en az 2 en fazla 4(dört) kişi olması gerekmektedir.
 • Program başvuruları tüm katılımcıları açıktır. Hiçbir yaş grubu veya eğitim düzeyi ayırt edilmemektedir.
 • Educathon katılımcıları 18 yaş altında olması durumunda ailelerinden yazılı izin getirmeleri gerekmektedir.
 • Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 • Bir kişi birden fazla takımda yer alamaz.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, mesleği, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Habitat Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.
 • ADASO ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2022 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Başvuruda hatalı/yanlış bilgi verdiği tespit edilen ekiplerin başvuruları geçerli olmayacaktır ve kazanmaları halinde kazandıkları ödüller iptal edilecektir.
 • Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi onaylamakla,
 • Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
 • Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
 • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ADASO, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
 • İş fikrinin hukuka uygun, ADASO ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 • Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. ADASO ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
 • ADASO, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.
 • Birinci aşama kısmında olan online eğitimlere takımlardan en az bir temsilci eğitimlere katılması gerekmektedir. Hiçbir takım temsilcisinin eğitime katılmama durumu oluşursa bu durumu etkinlik koordinatörüne gerekli mazeret ile bildirmek ile yükümlüdür.
 • Habitat Derneği ve ADASO yetkilileri eğitime katılmayan katılımcıları yarışmadan diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması Ödülleri

 • Birinci Takıma: 50.000 TL
 • İkinci Takıma: 30.000 TL
 • Üçüncü Takıma: 15.000 TL
 • İlgili para ödülü anlaşmalı kurumlardan teknoloji hediye çeki olarak verilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası