hayvanat bahçesi macerası

Enerji Verimliliği Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Nisan 2023

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Tübitak ve Enerji Bakanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Tübitak ve Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.
 • Projeler 2023 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi:

 • Proje Raporu, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirmaprojeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.
 • Proje Raporunun Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası bir bellek çubuğu veya CD içerisine kaydedilerek başvuru evrakları ile birlikte gönderilir.
 • 2023 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları, 28 Nisan 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.
 • Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır.

Enerji Verimliliği Proje Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülü:

 • Bİrinci: Tablet
 • İkinci: Tablet
 • Üçüncü: Tablet
 • Teşvik:Tablet

Öğretmen Ödülü:

 • Bİrinci: Kol Saati
 • İkinci: Kol Saati
 • Üçüncü: Kol Saati

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası