hayvanat bahçesi macerası

ETİM Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Eylül 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 60 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki yerleşik kişiler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: EDICtive Design Call Eskişehir Tasarım & İnovasyon Merkezi

Yarışma başvurusu bitti!

ETİM Tasarım Yarışması

ETİM Tasarım Yarışması

EDICtive Design Call Eskişehir Tasarım & İnovasyon Merkezi ETİM Tasarım Yarışması düzenliyor.

1.Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı ETİM Tasarım Yarışması’nın amacı, yarışma süreci, başvuru şartları, nasıl başvuru yapılacağı, nereye başvuru yapılması gerektiği, başvuru formunun içeriği, nasıl değerlendirme yapılacağı ve sıkça sorulan sorular gibi birçok konu hakkında detaylı bilgilerin çevrimiçi bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik Haziran ayı içerisinde düzenlenecek olup kesin tarih ETİM internet sayfası ve ETİM’in aktif olduğu dijital tanıtım kanalları vasıtası ile duyurulacaktır.

2.Program Hakkında Soru Sorulması Yarışma hakkında katılımcıların aklına takılan konulara ilişkin sorular çağrının açık kaldığı süre boyunca sorulabilecektir. Soruların sorulmadan önce www.etim.org.tr adresinde yer alan “Sorular ve Cevaplar” kısmının dikkatle incelenmesi ve sorulacak sorunun cevabının daha önce verilmiş olma durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Sorulmak istenen soru bu kısımda yer almıyor ise soru, katılımcının adı ve soyadı ile birlikte info@etim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Sorulan sorular, çağrı boyunca iki haftada bir toplu olarak www.etim.org.tr adresinde yer alan “Sorular ve Cevaplar” kısmına eklenerek yanıtlanacaktır.

Başvuru şartları, ETİM makine/ekipman altyapısı, özellikleri ve genel teknik sorular haricindeki çözüm önerisi fikirlerine yönelik soruların yanıtlanmayacağını hatırlatırız. Yarışma hakkında sadece yukarıda belirtilen e-posta adresi üzerinden iletilen sorular değerlendirmeye alınacak, farklı kanallardan (telefon, sosyal medya, sözlü, vb.) gelen sorular ise yanıtlanmayacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir? ETİM Tasarım Yarışması’na Türkiye’de yerleşik kişilerin başvurusuna açıktır. Başvuru kategorileri ve başvuru koşulları aşağıda verilmektedir.

Üniversite Kategorisi Üniversite kategorisine başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda verilen koşullar çerçevesinde oluşturacakları takımlar* ile başvuru yapabilirler. Her bir başvuru sahibi, öğrenci veya akademisyen olduğunu gösteren belge (öğrenci belgesi, çalışma belgesi, vb.) ve Yarışma Taahhütnamesi sunmakla yükümlüdür. • Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler (Takımın tüm üyeleri ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden oluşuyor ise takıma 1 danışman** eklenmesi zorunludur).

  • Doktora programına kayıtlı öğrenciler
  • Akademisyenler

  • Takımlar en az 1, en fazla 3 kişiden oluşabilir (danışman bu sayıya dahil değildir).
  • Danışman, üniversitelerin doktora programına kayıtlı öğrenciler veya akademisyen olarak görev alanlar olabilirler.

Sanayi Kategorisi Sanayi kategorisine başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda verilen koşullar çerçevesinde kuracakları takımlar* ile başvuru yapabilirler. Her bir başvuru sahibi kişi için uzmanlığını gösteren belge (çalıştığı iş yeri ve sürelerini gösteren özgeçmiş, mezuniyet belgesi (2 yıldan az iş tecrübesi olan kişiler için yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi) vb.) ve Yarışma Taahhütnamesi sunmakla yükümlüdür. Sanayi kategorisinde başvuru sahipleri sadece gerçek kişilerden oluşacak olup tüzel kişiler olamayacaktır. Başvuru yapacak her bir takımın üyesinin aktif olarak takımda yer alması gerekmektedir.

  • Sektörde en az 2 yıl süre ile çalışmış olmak,
  • 2 yıldan az iş tecrübesine sahip olan kişilerden yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış olanlar,
  • Takımlar en az 1, en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ayrıca her iki kategoride de başvurusu yapılan çözüm önerisinin ETİM’in ilgili olduğu sektörlerden (Makine-İmalat, Beyaz Eşya, Otomotiv, Havacılık, Raylı Sistemler) birisine hizmet ediyor olması ve ETİM alt yapısı ile prototiplenebilir nitelikle olması beklenmektedir. (Mevcut alt yapı ve imkanlar ile ilgili bilgiler ETİM internet sayfası (www.etim.org.tr) başvuru sayfasında bulunmaktadır.)

Yukarıda belirtilen Uygunluk Kriterleri’ne uyan kişiler aşağıda yer alan başlıklarda Başvuru Formu’nu doldurulmaları gerekmektedir; A. Başvuru Sahibi Genel Bilgileri B. Çözüm Önerisi Hakkında Genel Bilgi C. Uygulama Alanı ve Sektöre/Topluma Etkisi D. Ek Belgeler

Başvuru Nasıl Yapılır? ETİM Tasarım Yarışması’na başvurular yapılacak duyurunun ardından yapılabilecektir. Duyuruya ilişkin bilgiler www.etim.org.tr adresinden yayınlanacak ve başvuru için gereken koşulları taşıyan kişiler yarışmanın açık kaldığı süre boyunca yarışma menüsü altından sisteme üye olarak başvurularını çevrimiçi ortamda dolduracaklardır.

Çevrimiçi başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ve ek belgelerin sisteme yüklenmesi başvuruların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde dolduran kişilerin başvurularını gönderebilmeleri için sistem üzerinden başvurularını onaylamaları gerekmektedir. Başarılı bir şekilde başvuru formunu ileten katılımcıların başvuruları her ay sonunda uygunluk kriterlerine göre ön değerlendirmeye tabii tutulacak ve ön değerlendirmeyi geçen başvuruların nihai değerlendirilmesi yarışma çağrısı kapandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

ETİM Tasarım Yarışması Ödülleri

  • Birinci: 25.000 TL
  • İkinci: 20.000 TL
  • Üçüncü: 15.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası