hayvanat bahçesi macerası

Filistin’de Yaşananlar Resim ve Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 24 Bin TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Filistin’de Yaşananlar Resim ve Şiir Yarışması

Filistin’de Yaşananlar Resim ve Şiir Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Filistin’de Yaşananlar Resim ve Şiir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Bursa ilinde öğrenim gören öğrenciler katılacaktır.
 • Her katılımcı okul resim ve şiir kategorisinden ayrı ayrı olmak üzere Okul/Kurum Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından seçilecek (resim kategorisi bir adet, şiir kategorisi bir adet) en fazla birer adet eserle katılabilir. Her ilçe ise yine resim ve şiir kategorisinden ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından seçilecek (ortaokullar resim kategorisi bir adet, şiir kategorisi bir adet, liseler resim kategorisi bir adet, şiir kategorisi bir adet) en fazla birer adet olmak ilçe birincileri seçilmek üzere yarışmaya katılım sağlayacaktır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 • Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazanan eser sahipleri ekteki başvuru formunu doldurup okul idaresi vasıtasıyla eserleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimine teslim edeceklerdir. (Ek-1)
 • Eserler, zarar görmeyecek şekilde okullar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimine oradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri AR-GE Birimine zarfa konularak elden, posta veya kargoyla ilgili adrese belirlenen süre zarfında gönderilecektir. (Not: Resimlerin zarar görmemesi için ön yüzüne ekstradan temiz bir A3 kâğıdı eklenerek zarfa konulması tavsiye olunur.)
 • Eserler önce okul komisyonunda ardından da ilçe komisyonunda değerlendirilecek ve il milli eğitim komisyonuna seçilen eserler (Bir Şiir ve Bir Resim) iletilecektir. Eserlerin hem DYS üzerinden resmi yazı ile fotoğrafının hem de eserin elden bizzat somut olarak ulaştırılması gerekmektedir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Resim Yarışması Kategorisi:

 • Yarışmaya katılacak öğrencilerimiz için resimler, A3 (35 cm X 50 cm) resim kâğıdına kuru boya, pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış resimler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Resmin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Yarışmaya gönderdiği resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Şiir Yarışması Kategorisi:

 • Yarışmaya katılacak öğrencilerimiz için şiirler, A4 boyutundaki düz beyaz kâğıda yazım kurallarına uygun, bilgisayarda Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde ve 2 (iki) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Eser, serbest ölçü ya da hece ölçüsüyle; nazım birimi dörtlük veya bent olacak şekilde yazılabilir. Yukarıda belirtilen şekilsel özelliklere uymayan şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış şiirler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Şiirin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Yarışmaya gönderdiği şiir üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Filistin’de Yaşananlar Resim ve Şiir Yarışması Ödülleri

Resim Yarışması Kategorisi / Ortaokul:

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Şiir Yarışması Kategorisi / Ortaokul:

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Resim Yarışması Kategorisi / Lise:

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Şiir Yarışması Kategorisi / Lise:

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası