hayvanat bahçesi macerası

Şiir Nedir?

Şiir, duygu ve düşüncelerin ses ve ritme bağlı olarak belli bir düzen içerisinde kurgulanmasıdır. Sıradanlıktan uzak ve yoğun ezgiye sahip olmakla beraber çağrışım, imge, sezgi içerir. Tıpkı Ahmet Haşim’in de dediği gibi “Şiir, bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.”

Türk Edebiyatında Şiir Temsilcileri

Namık Kemal (1840 – 1888)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Gazel, Kıt’a, Murabba, Hirrenâme.


İbrahim Şinasi (1826-1871)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Tercüme-i Manzume, Müntehebat-ı Eş’ar, Kaside, Münacât, Arz-ı Muhabbet.


Recaizade Mahmut Ekrem (1847 – 1914)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Zemzeme, Nağme-i Seher, Tefekkür, Yadigâr-ı Şebap, Pejmürde, Nejat Ekrem, Nefrin.


Tevfik Fikret (1867-1915)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Rübab-ı Şikeste, Rübabın Cevabı, Haluk’un Defteri, Şermin, Tarihi Kadim, Doksan Beş’e Doğru, Sis.


Cenap Şahabettin (1870-1934)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Tamat, Evrak-ı Leyal, Yakazat-ı Leyliye.


Süleyman Nazif (1870 – 1927)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri:Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri, Batarya ile Ateş.


Ahmet Haşim (1884 – 1933)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Göl Saatleri, Piyale.


Tahsin Nahit (1887 – 1919)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Sisler ve Hisler, Kırlar ve Denizler, Rûh-ı bîkayd.


Emin Bülent Serdaroğlu (1886 – 1942)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Emin Bülent'in Şiirleri, Kin


Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Yıldızların Bilekesliği, Kadınlık ve Kadınlıklarımız, Bir Huysuzun Defteri.


Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarlarıyla, Rubailer ve Hayyam, Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler.

Yahya Kemal Beyatlı, 1948 yılında düzenlenen Şiir Yarışmasında “Hayal Şehir” eseriyle birinci olmuştur.


Mehmet Akif Ersoy (1873 – 1936)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: İstiklal Marşı, Zulmü Alkışlayamam, Hüsran, Ressam Haklı.

Mehmet Akif Ersoy Adına Yarışmalar

Ziya Gökalp (1876 – 1924)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık.


Mehmet Emin Yurdakul (1869 – 1944)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan,Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hastabakıcı Hanımlar, Turana Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara.


Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Çile, Kaldırımlar, Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı.

Necip Fazıl Kısakürek, 1947 yılında düzenlenen Şiir Yarışmasında “Sabır Taşı” eseriyle birinci olmuştur.


Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel, Sonrası.

Cahit Sıtkı Tarancı, “Otuz Beş Yaş” eseriyle 1946’da Şiir Yarışmasında birinci olmuştur.


Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Çakırın Destanı, Toprak Ana, Dışarıdan Güzel, Anıtkabir, Türk Olmak, Yedi Memetler.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Çakır Destanı” eseriyle 1946’da düzenlenen Şiir Yarışmasında üçüncü olmuştur.


Sabahattin Ali (1907–1948)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Dağlar ve Rüzgar.

Sabahattin Ali, “Kuyucaklı Yusuf” eseriyle 1942 yılında düzenlenen Roman Yarışmasında dördüncü olmuştur.

Sabahattin Ali Adına Yarışmalar

Rıfat Ilgaz (1911-1993)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa, Karakılçık, Uzak Değil, Güvercinim Uyur Mu?, Kulağımız Kirişte, Ocak Katırı Alagöz, Çocuk Bahçesi, Bütün Şiirleri.

Rıfat Ilgaz Adına Yarışmalar

Attila İlhan (1925-2005)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek,Tutkunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin.

Attila İlhan, “Cabbaroğlu Mehemmed” şiiriyle 1946’da düzenlenen Şiir Yarışmasında ikinci olmuştur.

Attila İlhan Adına Yarışmalar

Nazım Hikmet Ran (1902-1963)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri:835 Satır, Jokond ile Sİ-YA-U, Varan 3, 1+1=1, Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf, Portreler, Taranta-Babu’ya Mektuplar, Simavne Karısı Oğlu şeyh Bedreddin Destanı.


Cemal Süreya (1931-1990)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: Üvercinka, Sevda Sözleri, Göçebe.

Cemal Süreya Adına Yarışmalar

Edip Cansever (1928-1986)

Şiir Alanında Bilinen Eserleri: İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil, Tragedyalar.


hayvanat bahçesi macerası