Şiir Nedir?

Şiir, duygu ve düşüncelerin ses ve ritme bağlı olarak belli bir düzen içerisinde kurgulanmasıdır. Sıradanlıktan uzak ve yoğun ezgiye sahip olmakla beraber çağrışım, imge, sezgi içerir. Tıpkı Ahmet Haşim’in de dediği gibi “Şiir, bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.”