hayvanat bahçesi macerası

Gaziantep Savunması Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Aralık 2021

✍️ Yarışmanın konusu: 100. Yılında 25 Aralık Gaziantep Savunması

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!

Gaziantep Savunması Resim Yarışması

Gaziantep Savunması Resim Yarışması

100.Yılında 25 Aralık Gaziantep Savunması kapsamında Canlı Resim Yarışması başvuruları başladı.

 • Yarışma; güzel sanatlar lisesi öğrencileri arasında ve diğer lise öğrencileri arasında olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır. Bu sebeple form doldurulurken okul ilgilerinin tam ve eksiksiz girilmesi önem arz etmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan kişiler son 3 (üç) ay içerisinde Gaziantep merkez ve ilçelerinde Belediyeler ve Milli Eğitim müdürlüklerince yapılan yarışmalardan ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir resimden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yapılacak resim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir resim yaparak yarışmaya katılacaktır
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.
 • Resim yarışmasına sadece ’25 Aralık Gaziantep Savunması” temalı resimler kabul edilecektir.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet resim sahibine ödül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
 • Yarışmaya başvuru, www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım formu doldurularak yapılacaktır.
 • Canlı performans olarak yapılan resimler aynı gün Jüri üyelerine teslim edilmesi gerekmektedir

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası