hayvanat bahçesi macerası

Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 5 Mart 2024

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üniversitelerin Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bölümlerinden lisans/lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması

Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üniversitelerin Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bölümlerinden lisans/lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler yarışmaya başvurabilirler.
 • Yarışmaya katılım yaşı 30 (Otuz) yaş ve altı ile sınırlandırılmıştır.
 • Yarışmaya katılım bireysel veya ekip şeklinde olabilir. Farklı disiplinlerden özellikle Peyzaj mimarlığı öğrencisi veya Peyzaj Mimarı veya danışmalık alabileceği bir Peyzaj Mimarı Danışmanı ile karma ekipler oluşturulması teşvik edilmektedir. Ekipler en çok üç kişiden oluşabilir. Ekip katılımlarında başvuru ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi için bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.
 • Ekip başvurularında ekip üyelerinin listesi başvuru formunda eksiksiz belirtilmeli ve başvuru formu tüm ekip üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
 • Bireysel veya ekip katılımı fark etmeksizin her öğrenci en fazla üç tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya, Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarımı Öğrenci Yarışmasında değerlendirici, danışman, jüri üyesi olarak görev alanlarla onların birinci derece yakınları katılamaz.
 • Her ekip, kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri, yarışmanın son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
 • Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma takviminde belirtilen sürede şartnamede belirtilen mail adresine iletilecektir.
 • Başvuru belgeleri ve dosyaları 05.03.2024 günü saat 17:00’a kadar basılı olarak ‘‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Osmangazi Mahallesi Ahmet Şireci Bulvarı Suludere Şantiyesi 27090 Şehitkâmil/Gaziantep adresine teslim veya kargo edilmelidir.
 • Ayrıca teslim belgelerinin yoncayapici@belediye.gov.tr, aysekilincer@belediye.gov.tr adresine eposta eki olarak; dosya eposta için büyükse We transfer indirme bağlantısı ile (www.wetransfer.com) gönderilmelidir.

Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Masaüstü Bilgisayar
 • İkinci: Laptop Bilgisayar
 • Üçüncü: Tablet
 • Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası