hayvanat bahçesi macerası

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 525 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Gebze Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Gebze Belediyesi Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.
  • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların tamamına uyması zorunludur.
  • Ekip halinde katılanların, İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar ya da ekip başının en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeli (oda kaydı dikkate alınarak) mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  • Ön seçim başvurusu için istenen belgeler, yarışma takviminde belirtilen ve son teslim tarihi olan 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Posta yoluyla gönderilen belgelerin, PTT veya kargo teslim makbuzu (teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-posta ile yarışma raportörlüğüne gönderilecektir.
  • PTT veya özel kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (14 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Gebze Belediyesi sorumlu değildir.

Gebze Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması Ödülleri

  • Birinci: 150.000 TL
  • İkinci: 125.000 TL
  • Üçüncü: 100.000 TL
  • Mansiyon Ödülü (3 Adet): 50.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası