hayvanat bahçesi macerası

Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 70 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: SRA Stone Gallery

Yarışma başvurusu bitti!

Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması

Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması

SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı; geleceğin mutfağı temasına sahip üretim kavramı ve üretim mekanlarının sorgulandığı bir mutfak tasarım yarışmasıdır. Yarışma, genç yeteneklerin tasarım dünyasına kazandırılması, ilgili alanlarda eğitim gören gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve mutfak tasarımına geleceğe yönelik yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlenmektedir.
 • Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere açıktır. Diğer tasarım ve sanat disiplinlerinden öğrenciler, yukarıda belirtilen disiplinlerden oluşan ekiplerde yer alabilirler.
 • Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve diğer disiplinlerden olan öğrencilerin okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılması gerekmektedir. (Ekip başının öğrenci belgesi yeterlidir.) Ekip üyeleri farklı disiplinlerden olabilirler. Ekip katılımlarında kişi sayısı en fazla dört olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
  • Web sitesi üzerinden kaydolmak, (Ekip halinde katılım durumunda sadece ekip başının kaydolması ve belge göndermesi yeterlidir.)
  • Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
  • Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
  • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
  • Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde en fazla üç öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her fikir projesi için web sitesi üzerinden online kaydolmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek onay yazısı alınmalıdır.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Tasarım düşüncesini, temel yaklaşımları ortaya koyan grafik anlatımlar,
 • 1/20 ölçekte ve nokta detaylarını içeren, malzeme bilgisi ve tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan plan, kesit ve görünüşler,
 • 3 boyutlu çizim, perspektif, canlandırma, şema ve eskizler,
 • Projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan açıklama raporu, tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 kelimeden oluşan PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır

Teslim Şekli ve Sunum Tekniği:

 • Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.
 • Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
 • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet yatay A1 (84,1 x 59,4 cm) boyutlarında 300 pixel/inch çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmelidir.
 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cm x 5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, yarışmanın internet sitesi üzerinden oluşturacakları form aracılığı göndermeleri gerekmektedir. Son gönderim günü 01.07.2022 günü saat 23.59 ’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 20.000 TL
 • İkinci: 15.000 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL
 • Eşdeğer Mansiyon (5 Adet): 5.000 TL
 • Satın Alma Ödülü (5 Adet): 2.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası