hayvanat bahçesi macerası

Genç Yazarlarımızı Arıyoruz Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 9 Mayıs 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 13-17 yaş aralığındaki katılımcılar

🏢 Düzenleyen: Edirne Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Genç Yazarlarımızı Arıyoruz Hikaye Yarışması

Genç Yazarlarımızı Arıyoruz Hikaye Yarışması

​​​​​​Edirne Belediyesi 2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında gençlerde kitap sevgisini arttırmak adına Genç Yazarlarımızı Arıyoruz isimli Hikaye Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.
 • Eserle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin “Edirne belediye Başkanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Edirne Belediye Başkanlığına süresiz izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Edirne Belediye Başkanlığına vermekle mükelleftir. Edirne Belediye Başkanlığı bu eserlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine süresiz sahiptir. Edirne Belediye Başkanlığı yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. Şartnamede yeralmayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne Belediye Başkanlığına aittir.
 • Ödüle son başvuru tarihi 09.05.2022’dir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabuledilmeyecektir.
 • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.
 • Aday gencyazarlarariyoruz@edirne.bel.tr e-posta adresine pdf formatında dosyayı göndererek, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi’ne hikâyelerini bırakarak yarışmaya katılım sağlayacaktır.
  • Ödüle aday gösterilecek eser pdf formatında, A4, Times New Roman 12 yazıkarakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgilibilgileri (ad, okul, vb.) eklememelidir.
  • Aday, ayrı bir belgeye isim, okul, sınıf, cep telefonu ve adres gibi bilgilerini yazıpgönderecektir.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet hikâyeye ödül verilecek ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler Edirne Belediyesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır.

Genç Yazarlarımızı Arıyoruz Hikaye Yarışması Ödülleri

 1. 1’inci olan eser – Diz üstü Bilgisayar ve Eserden 100 adet basılacaktır.
 2. 2’nci olan eser – Tablet Bilgisayar
 3. 3’üncü olan eser – Cep Telefonu

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası