hayvanat bahçesi macerası

Göster Kendini Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Nisan 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Z Kuşağı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ankara ili genelindeki hazırlık sınıfları dâhil lise öğrencileri yarışmaya katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Yarışma başvurusu bitti!

Göster Kendini Fotoğraf Yarışması

Göster Kendini Fotoğraf Yarışması

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Göster Kendini Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Ankara ili genelindeki hazırlık sınıfları dâhil lise öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 • Katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya Ankara’da bulunan tüm lise öğrencileri gönüllülük esasına bağlı herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir.
 • Yarışma şartnamesi ve katılım formu https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden indirilebilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en az 1 (bir), en fazla 7 (yedi) fotoğrafla katılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve yasal tüm sorumluluklarını üstlendiğini (gerekli izinlerin alınması vb.) kabul ve beyan eder.
 • Yarışma ile ilgili bilgiler https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadaki linki kullanarak fotoğrafik eserlerini yükleyeceklerdir.
 • Fotoğrafların 28 Nisan 2022, Perşembe tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Seçici kurul ve düzenleme kurulunda yer alan kişilerin yakınları yarışmaya katılamaz.

Eser Koşulları:

 • Fotoğraflar cep telefonu ile çekilecektir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait herhangi bir kişisel bilgi, imza ya da logo bulunmamalıdır.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk ya da paspartu kullanılmamalıdır.
 • Fotoğraf boyutu minimum 12 megapiksel (4256 x 2848 piksel) olmalıdır.
 • Fotoğraflar jpeg formatında ve dosyaların boyutları 6 MB’den az, 15 MB’den fazla olmamalıdır.
 • Panoramik fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önce ödül almış ya da herhangi bir mecrada yayınlanmış fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler üzerinde her türlü tasarruf hakkına (Broşür, afiş, katalog vb.) sahip olacaktır.

Fotoğrafların Gönderilmesi:

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar katılım formu ile birlikte https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresine iletilecektir. Dijital olarak gönderilecek fotoğraflarda dosya isminde; katılımcının adı, soyadı ve fotoğraf numarası yer almalıdır (Örnek: Ali_Öztürk_1).
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Katılımcıların gönderecekleri e-postalar ad, soyad, lise ve sınıf bilgisi, telefon, adres vb. bilgileri içermelidir.
 • Yarışma sonuçları https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Göster Kendini Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birinci: HP Laptop
 • İkinci: Samsung Cep Telefonu
 • Üçüncü: Samsung Tablet Bilgisayar
 • Ödül almasa dahi sergilenmeye layık görülen 50 (elli) eserin sahibine yarışmaya katılım ve katkılarından ötürü teşekkür belgesi takdim edilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası