hayvanat bahçesi macerası

Güzel Türkçem Deneme Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Şubat 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Güzel Türkçemize sahip çıkalım.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri, E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır

Yarışma başvurusu bitti!

Güzel Türkçem Deneme Yazma Yarışması

Ulusal Lise Öğrencileri Güzel Türkçem Deneme Yazma Yarışması

Güzel Türkçemize sahip çıkalım temalı liseler arası Deneme Yazma Yarışması başvuruları başladı.

  • Her okul yarışmaya bir eser ile katılabilecektir. Bir okuldan birden fazla başvuru yapılırsa o okuldan yapılan bütün başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eser, Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce, eseri gönderen okulun yazı inceleme komisyonu tarafından içerik, uygunluk bakımından, yazım ve noktalama açısından incelenecektir. Yarışmaya gönderilecek eserlerden okul, okulun yazı inceleme komisyonu ve danışman öğretmen sorumludur. Yazı inceleme komisyonunun denetiminden geçmeyen eser yarışmaya gönderilemez.
  • Engelli bireylerin yarışmaya katılımı konusunda teşvik edici olunması ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarının sağlanması Yarışma Düzenleme Kurulu’nun öncelikleri arasındadır. Engelli bireylerin yarışmaya katılması ile ilgili gerekli tedbirler Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından alınacaktır.
  • Eserde sadece rumuz belirtilecektir. Rumuz ilk sayfanın sol üst köşesine büyük harflerle 12 punto ile yazılacaktır. Başvuru Formu’nda ise katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu (açık adresi ile), e-posta adresi, telefon numarası (Velisinin açık rızasıyla); öğrenci Velisinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla) belirtilecektir. Öğrenci bilgilerinin yer aldığı Başvuru Formu eser ile gönderilecektir. Yarışma Şartnamesi’ne uygun gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Denemeler 5(beş) sayfayı geçemez.
  • Eserler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış olacaktır.
  • Eserler Yarışma Düzenleme Kurulu’nun belirlemiş olduğu formata uygun olarak hazırlanacaktır. Formata uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eserler, bilgisayarda Microsoft Office Word formatında Times New Roman yazı karakteri, 12 punto yazı tipi boyutu, 1,5 satır aralığı kullanılarak her iki yana yaslı olarak yazılacaktır. Paragraflar satır aralığı ile belirtilecektir. A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılacak, alt ve üst bilgi ise 1,25 cm olarak ayarlanacaktır. Eser, yarışmaya Word dosyası ile gönderilecektir. Word dosyasına isim olarak öğrencinin rumuzu yazılacaktır.
  • Eserler 22 Kasım 2021-11 Şubat 2022 tarihleri arasında galguzelturkcem@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Eser gönderimleri okul e-posta adresinden yapılacaktır (Okul e-posta adresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Eser Yayın İzin Formu (Muvafakatname) doldurulmuş ve imzalanmış şekilde eserle birlikte gönderilecektir (Bu belgelere Gülveren Anadolu Lisesi web sayfasından ulaşılabilecektir.) Açık Rıza Onay belgesinin danışman öğretmen tarafından da doldurulması ve diğer belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle gönderilen eserler ve belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Puanlama eser değerlendirme ölçütlerine göre yapılacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası