hayvanat bahçesi macerası

Özgür Sanatçılar Derneği Harun Ünlü Şiir Koşusu


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaşından büyük olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Özgür Sanatçılar Derneği Harun Ünlü Şiir Koşusu

Özgür Sanatçılar Derneği Harun Ünlü Şiir Koşusu

 1. Koşunun tüm hakları Özgür Sanatçılar Derneğine aittir.
 2. Dili Türkçedir.
 3. Koşu serbest yazılmış şiir dalında olacaktır.
 4. Tüm dalda eserler, 12 punto ve Times New Roman formatında olmalıdır.
 5. Koşuya, 18 yaşından büyük olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından herkes katılabilir. Ancak Özgür Sanatçılar Derneği yönetimi ve jüri üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamaz.
 6. Dereceye girip basılacak eserlerin telif hakları iki basım Derneğimiz Özgür Sanatçılar Derneğine aittir. Yarışmaya eser gönderenler bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 7. Koşuya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 8. Koşuya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
 9. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 10. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 11. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 12. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 13. Koşuya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Dosyalarda ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve kopyası dosyalanarak bir CD’ye kaydedilecektir.
  • Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eser Teslimi

 1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların isimleri kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.
 2. Koşuya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı belirtilmelidir.
 3. Eserler, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve zarf ile birlikte teslim edilir.
 4. Eserler, 1 Ağustos 2021 saat 17:00’ye kadar Özgür Sanatçılar Derneği Adakale Sok. 25/23 Ankara adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 5. Koşu sonuçları ve ödül töreni 23 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.
 6. Sonuçlar sosyal medya ve basında paylaşılacaktır.
 7. İnternet v.b yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. Seçici kurul ödüle değer eser bulamazsa 3. Adet esere özendirme ödülü verebilir.
 9. Koşu için gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

Özgür Sanatçılar Derneği Harun Ünlü Şiir Koşusu Ödülleri

 • Birinciye 2000 TL. ve kitap basımı.
 • İkinci ve üçüncüye kitap basımı.
 • Özendirmeye kitap basımı.

Seçici Kurul

 • Harun Ünlü, nün ailesi adına Sezin Ünlü Tokuş
 • Özgür Sanat Dergisi adına Hürdoğan Aydoğdu
 • Özgür Sanatçılar Derneği adına Arzu Kök
 • İzan yayıncılık adına Elif Doruk
 • M. Mahsun Doğan
 • A. Kadir Paksoy

e-mail: ozgursanat19@gmail.com – ozgursanatcilar@gmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası