hayvanat bahçesi macerası

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2023


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Nisan 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 60 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Yevgeni Onegin Operası

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tsadece Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı) ve Yeditepe Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2023

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2023

EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı) ve Yeditepe Üniversitesi Hayal Melodileri Resim Yarışması 2023 düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sadece Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir.
 • Aday, başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.
 • Yarışmanın Teması: “Hayal Melodileri” Resim Yarışması’nın temel amacı klasik müzik ve opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde katılımcının operanın kendisini ya da opera içinde geçen bir bölümü, bir melodiyi veya aryayı, (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir.
 • Yarışmanın konusu Yevgeni Onegin operasıdır. Katılımcılardan, Yevgeni Onegin operasının kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir. Yevgeni Onegin operasına ait bilgiler www.emartturkiye.org ve www.3nokta.com sitesinde bulunabilir.
 • Katılımcı, eseri hazırlarken dinlediği opera bölümünü belirterek, eseri oluştururken yaşadığı duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “eseri açıklayıcı kısa metni”, resim ile birlikte yarışma kuruluna teslim etmelidir. Bu metin en az 50 kelime en fazla 150 kelime olmalıdır. “Açıklayıcı kısa metin” göndermeyen eserler değerlendirmeye tabii tutulmazlar.
 • Her aday, yarışmaya daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) adet eser ile katılabilir. Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın “Hayal Melodileri” temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
 • Adaylar, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait ve özgün bir eser olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan adaylardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya tuval veya sıkıştırılmış ahşap malzemeler (duralit, sunta, kontraplak vb.) üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle yapılmış eserler ile katılım mümkündür. Kâğıt üzerine yapılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak eserlerin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 120cm’den büyük olmamalıdır.
 • Yarışmada sergilemeye değer görülen eserler, sergilenmeye uygun ve asılabilmeleri için gerekli aksamları hazır bir biçimde teslim edilmelidir.
 • Eserlerin ön yüzünde, adayın kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Katılımcı, eserinin arka yüzüne, tam orta kısma, adını, soyadını, eserin adını, tekniğini ve boyutlarını tuval ya da malzeme üstüne yazmalıdır.
 • Ön elemeyi geçen eserler en geç 27 Nisan 2023 günü mesai saati sonuna kadar “Hayal Melodileri” resim yarışmasının aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmelidir. Islak imzalı katılım formu (bkz. Şartnamenin son sayfası) ve öğrenciliği gösterir belge eserler birlikte teslim edilmelidir.
  • Adres: EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh. Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul. Tel: 0 216 688 10 96
  • Postada geciken eserlerden dolayı EMART Vakfı sorumluluk kabul etmeyecektir.

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2023 Ödülleri

 • Birinci: 25.000 TL + Ödül Belgesi
 • İkinci: 20.000 TL + Ödül Belgesi
 • Üçüncü: 15.000 TL + Ödül Belgesi
 • Jürinin uygun görmesi halinde “Jüri Özel Ödülü” ve ana sponsor bulunması halinde “Değer” ödülü ve ödül belgeleri de verilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası