hayvanat bahçesi macerası

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 26 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: İklim Değişikliği

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Esaretten Cesarete Ekibi

Yarışma başvurusu bitti!

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Ekibi Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 600 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.
 • Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
 • Kurgusal ve Belgesel Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir. Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler:

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın T.C. Kimlik Numarası
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ürün yerleştirme bulunuyorsa, ürün yerleştirme bulunan ürünlerin listesi 1
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

Katılımcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları:

 • Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.
 • Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.
 • Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmler daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler ancak ödül almamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İçinde ürün yerleştirme bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması Ödülleri

Kurgulama Kategorisi:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL
 • Jüri Özel Ödülü
 • En İyi Yönetmen
 • En İyi Kadın Oyuncu
 • En İyi Erkek Oyuncu
 • En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon veya Belgesel Kategorisi:

 • En iyi Film Ödülü: 5.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası