hayvanat bahçesi macerası

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Kasım 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 134 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümlerine kayıtlı lisans öğrencileri ve mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunları veya ETMK üyeleri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)

Yarışma başvurusu bitti!

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayan kişiler için - T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.
 • Yarışmaya 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümlerine kayıtlı lisans öğrencileri ve mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunları veya ETMK üyeleri başvurabilir. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir) (Yarışmaya başvurduğu tarihte otuz beş yaşını doldurmuş ve otuz altı yaşından gün alan kişiler başvuru yapamayacaktır.)
 • 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmamızda dereceye girerek birincilik, ödülü kazanan tasarımcılar 2023 yılı yarışmalarına katılamazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.
 • İMMİB Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Birliklerce düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek ödül kazanan tasarımcıların, aynı yıl içerisinde Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki diğer birliklerin düzenlediği yarışmalarda da dereceye girmesi durumunda yarışmacılara yalnızca en yüksek para ödülüne ait ödeme yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 2 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 2 eserle katılabilir)
 • Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.
 • Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 60.000 TL
 • İkinci: 45.000 TL
 • Üçüncü: 25.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 4.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası