hayvanat bahçesi macerası

İstanbul Barosu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 33 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu

Yarışma başvurusu bitti!

İstanbul Barosu Makale Yarışması

İstanbul Barosu Makale Yarışması

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu İstanbul Barosu Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma Programı, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu tarafından düzenlenmekte; izlence makale yarışması, yarışma sonucunun raporlanması, ilgili kurumlarla paylaşılması, kapanış kongresi, ödül töreni, basın açıklaması, seçilmiş makalelerin yayınlanması veya yayımlanması aşamalarından oluşmaktadır.
 • Ödüller, İstanbul Barosu tarafından finanse edilmektedir.
 • Yarışma herkese açık olacaktır. Hukukçular, akademisyenler, görevdeki yargı mensupları, emekli hâkim/savcılar, avukatlar, adliye personeli, hukuk öğrencileri ve konuya duyarlı diğer yurttaşların katılımı özellikle teşvik edilmektedir. İstanbul Barosu YK üyeleri ve HFSK asil ve yedek divan kurulu üyeleri yarışmaya katılamaz.
 • Makaleler elektronik posta ile hfsk@istanbulbarosu.org.tr adresine gönderilecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü olarak gönderilebileceği gibi Baro’ya teslim de edilebilecektir.
 • Makalelerin seçimi7 kişilik bağımsız jüri tarafından yapılacaktır.
 • Makaleler, yarışmanın amacına ve asgari Türkçe kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Bilimsel makale şartları aranmamaktadır.
 • Gönderilecek yazılar, Times New Roman karakterinde ve 12 puntoyla yazılacak, 3 sayfadan az 10 sayfadan çok olmamalıdır.
 • Yazarın kısa biyografisi, adresi, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafı makaleye eklenecektir.
 • Makaleler soyut ve belirsiz olmamalı, sorun tespiti ve çözüm önerisi içermelidir.
 • Yazarlar, makalelerin telif ücreti istemeksizin yayınlanmasına, PDF dosyası şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, dereceye giren ve jüri tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına onay vermiş sayılırlar.
 • Jüri tarafından belirlenen ve kitaplaştırılan makaleler sosyal medyada paylaşılacak, Baro tarafından kitap olarak basıldıktan sonra; yargı kurumları, Adalet Bakanlığı, TBMM, üniversiteler, hukuk fakülteleri, enstitüler, STK’lar, TBB, barolar ile gerek görülen diğer kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

İstanbul Barosu Makale Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.500 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL
 • Dördüncü: 3.000 TL
 • Beşinci: 3.000 TL
 • 6, 7, 8, 9, 10. Kişilere: 1.000’er TL
 • İlk 20’ye giren tüm yarışmacılara 20 kitaptan oluşan hukuk kitapları seti armağan edilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası