hayvanat bahçesi macerası

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 150 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: İstanbul

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üstü herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Ticaret Odası

Yarışma başvurusu bitti!

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Ticaret Odası fotoğraf yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların İstanbul sınırları içerisinde yarışma tarihinden önceki son 3 yıl içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Her katılımcı maksimum 5 adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, İstanbul Ticaret Odası profesyonel çalışanları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Yarışma, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • Katılımcılar; daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflarla bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Bununla birlikte fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • Düzenleyici, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Düzenleyici, yarışmaya katılan ödül alan ve sergilemeye hak kazanan tüm fotoğrafların kullanım haklarını ve asıl dosyalarını katılımcıdan ister. Yarışmaya katılan ödül alan ve sergilemeye hak kazanan tüm fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Sadece diğer kişi ve kurumlarca ortaklaşa yapılan etkinliklerde kullanılabilir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar, düzenleyici kurumun web sitelerinde, aynı zamanda düzenleyici kuruma ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında veya yarışma için açılacak hesaplarda tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilir.
 • Katılımcı, yarışmada ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını düzenleyiciye göndermeyi beyan, kabul ve garanti eder.
 • Düzenleyici; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleyici’nin ve Jüri’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. “Bu Yönetmelik, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Yarışmacıların bu Yönetmelik hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.”
 • Yarışmacı’nın üyelik esnasında verdiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adı-soyadı, cep telefonu, e-posta adresi gibi yarışmacıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.
 • Üyelik Bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden SMS onay kodunun girilmesiyle olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici sorumlu olmayacaktır.

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 40.000 TL
 • Üçüncü: 30.000 TL
 • Mansiyon (2 Adet): 15.000 TL
 • Sergileme (30 Adet): 1.500 TL (Fotoğraf Sergisi Yapılması Halinde)

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası