hayvanat bahçesi macerası

James Dyson Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 06 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 70 Bin Sterlin'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Problem Çözen Bir Şey Tasarlayın

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Lisans veya lisansüstü eğitim kurumuna kayıtlı olmak veya mühendislik, tasarımla ilgili bölümlerin herhangi birinde Seviye 6 veya Seviye 7’de bir derece yapmış 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip halinde katılabilir.

🏢 Düzenleyen: James Dyson Vakfı

Yarışma başvurusu bitti!

James Dyson Ödülü

James Dyson Ödülü

James Dyson Vakfı James Dyson Ödülü düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Bu yarışma, İngiltere ve Galler’de 1099709 (“JDF”) ile kayıtlı bir yardım derneği olan James Dyson Vakfı tarafından düzenlenir ve yönetilir.
 • Bu şartlar ve koşullar, adayların James Dyson Ödülü (“JDA”) olarak bilinen yarışmaya katılımını düzenler.
 • Tüm katılımcılar, JDA’ya katılarak ve başvurularını (aşağıda tanımlandığı gibi) göndererek, bu şartlar ve koşullara bağlı olmayı kabul eder.
 • Dyson şirketler grubu ve/veya JDV çalışanları (ve aileleri) için JDA’ya giriş yasaktır.
 • JDV, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, mücbir sebepler yüzünden JDA’nın yönetiminin veya JDA’ya uygun katılımın engellenmesi durumunda, JDA’yı iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.
 • JDV, bir başvururnun alınmasını ve/veya değerlendirilmesini engelleyen posta, teknik sorun veya doğal koşullar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Bu şartlar ve koşullar her bakımdan İngiliz yasalarına tabi olacaktır. Taraflar, bu hüküm ve koşullardan veya JDA’dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak (sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı) tüm anlaşmazlıklarda İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini geri dönülmez şekilde olarak kabul ederler.
 • JDF, güncellenmiş hüküm ve koşulları www.jamesdysonaward.org’da (“Web Sitesi”) yayınlayarak bu hüküm ve koşulları bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu şartların İngilizce dışında bir dilde sağlandığı durumlarda, herhangi bir çelişki veya tutarsızlık yaşanırsa bu şartların İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

Başvuru Uygunluk Kuralları:

 • Madde 2.2’ye tabi olarak, JDA’ya girmeye hak kazanabilmek için tüm katılımcılar, başvuruların yapıldığı tarihte en az 18 yaşında olmalı ve:
 • Bir lisans veya lisansüstü eğitim kurumuna kayıtlı olmak veya mühendislik, tasarımla ilgili bölümlerin herhangi birinde Seviye 6 veya Seviye 7’de bir derece yapmak ( en az bir sömestr boyunca kayıtlı olmak) , başvuruların yapılabileceği uygun ülkede (aşağıda tanımlandığı gibi) bulunan bir kurumda; veya Başvuruların yapılabileceği uygun ülkede yer alan bir kurumda, başvurunun yapıldığı tarihten 4 sene oncesine kadar mühendislik, tasarım veya ilgili bir disiplinde bir lisans veya lisansüstü eğitim kurumundan mezun olmak veya uygun ülkelerdeki meslek yüksek okullarında Seviye 6 veya Seviye 7’yi tamamlamış olmak
 • Ekip olarak katılım söz konusu olduğunda, başvuruların yapıldığı tarihte tüm ekip üyeleri en az 18 yaşında olmalıdır ve takımın yarışmaya hak kazanabilmesi için en az bir ekip üyesi madde 2.1’de belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Diğer tüm ekip üyeleri, bu tarihte, üniversite düzeyinde öğrenciler olmalı veya başvuruların yapılabileceği uygun ülkede herhangi bir disiplindeki bir eğitim kurumundan önceki dört yıl içinde mezun olmuş olmalıdır veya Seviye 6 veya Seviye 7’de bir başlangıç derecesine katılmış olmalıdır. Ekip girişleri maksimum 10 üye ile sınırlıdır.
 • Tüm katılımcılar, JDV’nın makul talebi üzerine, bu madde 2’de belirtilen uygunluk kriterlerini karşıladıklarına dair yazılı kanıt sunacaktır. JDV’yi makul ölçüde tatmin edecek şekilde bu tür kanıtları sağlamak için veya JDV’nın bir katılımcının uygunluk kriterlerini karşılamadığını fark etmesi durumunda, JDV (kendi takdirine bağlı olarak) aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır:
 • Başvuruyu reddetmek;
 • Katılımcının (veya yarışmacının takımının) JDA’ya katılımını sona erdirmek;
 • Bir yarışmacıya (veya yarışmacının ekibine) ödül vermeyi reddetmek; veya
 • Bir katılımcıya (veya katılımcının ekibine) verilen herhangi bir para ödülünün derhal geri ödenmesini talep etmek.
 • Madde 2.3’ün amaçları doğrultusunda, JDV tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, aşağıdaki belgeler, katılımcıların uygunluk kriterlerini (.doc, .pdf veya .jpeg formatında) karşıladığına dair uygun kanıt olarak kabul edilecektir:
 • Belirli bir üniversitede belirli bir derse katıldıklarını belirten adayın özel hocası veya öğretim görevlisinden imzalı bir mektubun kopyası;
 • Katılımcının derece sertifikasının bir kopyası;
 • Katılımcının eğitim kurumundan JDF’ye sunduğu, katılımcının yerini ve derece unvanını onaylayan imzalı bir mektubun kopyası.
 • Katılımcının işvereninden, Seviye 6 veya Seviye 7’de derece staja katıldıklarını belirten imzalı bir mektubun kopyası; veya
 • Katılımcının staj sertifikasının bir kopyası.
 • JDA’nın JDV tarafından belirlediği ülkeler (her biri “Uygun Ülke”) Web Sitesinde belirtilmektedir. Uygun Ülkeler listesi, JDF tarafından zaman zaman güncellenebilir.

Başvuru Talebi:

 • JDA’ya başvurmak için, katılımcılar icatlarının bir profilini (“İcat”) Web Sitesine (“Giriş”) yükleyecektir. Katılımcılar, girişlerinin aşağıdakileri içermesini sağlamaya çalışmalıdır:
 • Tüm iletişim ve medyada yer alacak olan İcadın adı;
 • İcadın özlü bir açıklaması (200 kelimeden uzun değil), sorun ve icadın bu sorunu nasıl çözdüğünü açıklayan temel amaç ve işlevi özetlenmeli.
 • Katılımcının kişisel motivasyonu ile birlikte icadın arkasındaki ilhamın bir açıklaması;
 • İcadın nasıl çalıştığına dair bir açıklama;
 • Katılımcının/takımın İcadı geliştirme sürecinin bir açıklaması;
 • İcadı halihazırda piyasada bulunan diğer ürünlerden farklı kılan özelliklerinin açıklaması.
 • Daha fazla tasarım geliştirme dahil olmak üzere İcat için gelecek planlarının bir açıklaması;
 • (sınırlama olmaksızın) düşük çözünürlüklü görüntüler de dahil olmak üzere.
 • Eskizler;
 • Planlar;
 • 3B modeller veya prototipler (isteğe bağlı); ve
 • Foto-gerçekçi 3D CAD görselleştirmeleri (isteğe bağlı); ve
 • Beyaz bir arka plan üzerinde icadın yüksek çözünürlüklü (300 dpi) bir görüntüsü.
 • Katılımcılar, çalışma halindeki konsept veya prototipin bir videosunu da sağlamaya çalışacaklardır.
 • Katılımcılar, başvurunun tüm yazılı unsurlarını İngilizce dilinde sunacaktır. Başvurunun katılımcının ana dilindeki bir versiyonu da sunulabilir.
 • Katılımcılar, istedikleri kadar İcat için başvuru gönderebilirler, ancak İcat başına birden fazla başvuru sunamazlar.
 • JDV, küfür, pornografi, uygunsuz görüntüler veya referanslar içeren veya üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal eden başvuruları kabul etmeyecektir. JDV, (makul bir şekilde hareket ederek) eksik veya uygunsuz içerik barındırdığını veya yeterli bir İngilizce standardı ile gönderilmediğini düşündüğü herhangi bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcı, JDA’ya girerek, başvurunun(madde 3.1 ve 3.2’de açıklanan tüm bilgiler dahil) kamuya açık hale getirileceğini ve İnternet dahil tüm medya kanallarında kamu tarafından paylaşılabileceğini kabul eder. 3.7 maddesine tabi olarak, katılımcı ayrıca JDV’nin katılımcıya başvuru ilgili olarak hiçbir güven yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
 • JDV, tüm katılımcıların iletişim bilgilerini gizli tutacak ve katılımcının yazılı izni olmadan bunları üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Katılımcılar, başvurularında iletişim veya diğer kişisel sayılan bilgileri içermemesini sağlamaktan sorumlu olduklarını ve katılımcının bu konuda başarısız olması durumunda JDV’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.
 • Katılımcılar, JDV’nin talebi üzerine, sergileme amacıyla İcatla ilgili malzemeleri (modeller ve prototipler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanacaktır. JDV, bu tür malzemelerin istenen yerlere ve bu yerlerden taşınma masraflarını karşılayacak ve malzemeleri sigortalayacaktır. JDA ve gelecekteki ödülleri kapsayan herhangi bir tanıtım ve promosyon faaliyeti sona erdikten sonra tüm ürünler sahibine iade edilecektir.
 • JDV, (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) bir başvurunun sunulmasının ardından bu başvurunun madde 3.1’de belirtilen minimum gereksinimleri karşıladığından emin olmak için değişiklik ve/veya ek bilgi talep etmek için başvuru yapanlarla iletişime geçme hakkını saklı tutar.

James Dyson Ödülü Ödülleri

 • Ulusal Kazanan Ödülü: 5.000 £ (Sterlin)
 • Uluslararası Kazanan Ödülü: 30.000 £ (Sterlin)
 • Sürdürülebilirlik Ödülü: 30.000 £ (Sterlin)
 • Uluslararası İkincilik Ödülü: 5.000 £ (Sterlin)

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası