hayvanat bahçesi macerası

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması 2021


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Ağustos 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Umut

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liseler

Yarışma başvurusu bitti!

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması 2021

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması

 • Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır.
 • Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Öyküler küçürek öykü yazma kuralları çerçevesinde “umut” konusunu işlemelidir.
 • Öykülerin uzunluğu en fazla 150 kelime olmalıdır. Öyküler Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen eserler başka bir yarışmada kullanılamaz.
 • Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir.
 • Eserler en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar şartname ekindeki katılım formu, açık rıza onayı ve veli izin belgesi ile birlikte kucurekhikaye.kal@gmail.com adresine e-posta olarak veya kapalı zarf içerisinde Kadıköy Anadolu Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No 68 34710 Moda/Kadıköy İSTANBUL adresine posta ile gönderilmelidir.
 • Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri yazılmış olmalıdır.
 • Katılım formu, açık rıza onayı, veli izin belgesi ve şartname http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden indirilebilir.
 • Katılım formu ve diğer belgeler ıslak imzalı olmalıdır. Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.
 • Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.
 • Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Eserler e-posta yoluyla gönderilebildiği için engelli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası