hayvanat bahçesi macerası

Ulusal Beste Yarışması 2022


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Eylül 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 37 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Viyolonsel-Piyano Eseri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 36 yaşından küçük herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Yarışma başvurusu bitti!

Ulusal Beste Yarışması 2022

Ulusal Beste Yarışması 2022

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022 düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, bu şartnamede belirtilen eser teslim tarihinde 36 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı besteciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka yarışmalarda ödül kazanmamış, icra edilmemiş, telif hakları devredilmemiş ve satılmamış; bütün hakları yalnızca müellif besteciye ait olması gerekir.
 • Besteciler yarışmaya bu şartnamenin 3. maddesinde belirlenen formattaki eser/eserlerle katılabilirler.
 • Bu yarışmanın seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Eserler viyolonsel-piyano ikilisi için bestelenmelidir.
 • Eserlerin süresi 14-18 (on dört-on sekiz) dakika arasında olmalıdır.
 • Kompozisyonların ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalarla yaratılan özgün bir çalışma olması beklenmektedir.
 • Eserlerin değerlendirmesinde, bestenin müzikal ve tınısal nitelikleriyle çalgıların uygunluğu, form tasarımı ve yaratıcılık düzeyi gözetilecektir.
 • Eser sahibi besteci, eserinin sekiz adet basılı nüshasını özel bir zarfla (eser zarfı) verecek; ayrıca bir kimlik zarfı hazırlayacaktır. Eser zarfı ve kimlik zarfı tek bir KATILIM ZARFI içinde teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak eserler en son 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası (KBSO) Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No: 29 34710 adresine ulaştırılmalıdır. Eserler kargo veya posta ile gönderilmelidir, elden teslim edilemez.
 • Katılımcılar, eserlerinin notasyon programıyla yazılmış partisyonlarını 8 nüsha basılı fotokopisiyle dosyalanmış (spiralli) biçimde, dikey A4 boyutunda vermelidirler. Ayrıca partisyonlar, enstrüman partileriyle birlikte PDF formatında, flash disc’e kayıtlı şekilde idareye ‘eser zarfı’nın içinde teslim edilecektir.
 • Zarfların üzerinde (eser zarfı, katılım zarfı ve kimlik zarfı) ve partisyonlarda katılımcının adı yer almayacak, kimlik belirten herhangi bir işaret, ifade bulunmayacaktır. Zarflar altı harf veya sayı veya harf ve sayıdan oluşan RUMUZ ile teslim edilecektir. Rumuz, her bir bilgisayar kopyasının ilk sayfasının sol üst köşesine görünür şekilde yazılacaktır. Zarflar kapalı olarak teslim edilecektir.
 • Kapalı kimlik zarfı içinde bestecinin adı soyadı, kısa özgeçmişi, nüfus cüzdanı fotokopisi; eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun sahipliğini kabul eden imzalı taahhütname, işbu şartnameyi bütün maddeleriyle kabul ettiğini belirten imzalı yazı; posta ve e-posta adresi; cep telefon numarası bulunmalıdır. Bestecinin adı soyadı ve özgeçmişinin yer aldığı sayfada RUMUZ da not edilmelidir.

Ulusal Beste Yarışması 2022 Ödülleri

 • Birinci: 15.000 TL
 • İkinci: 12.500 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası