hayvanat bahçesi macerası

Kadrajını Bayrurt’a Çevir Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Haziran 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Kadrajını Bayburt’a Çevir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta/Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Seçici kurul üyeleri dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Bayburt Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Kadrajını Bayrurt’a Çevir Fotoğraf Yarışması

Kadrajını Bayrurt’a Çevir Fotoğraf Yarışması

Bayburt Belediyesi Kadrajını Bayrurt’a Çevir Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Katılımcılar yarışmaya Bayburt’un tarihi ve arkeolojik dokusu, doğal güzellikleri, gastronomik unsurları, kültürel zenginlikleri ve günlük sosyal yaşımın izlerini ön plana çıkaracak kendi objektiflerinden her türlü fotoğrafla katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi olan 15.06.2022’ye kadar Bayburt sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.
 • Yarışma seçici kurul üyeleri dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, internet ortamında yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada ödül almamış fotoğraflar olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.
 • Yarışmaya katılan fotoğrafların çekildiği yer ve tarihi belirtilmelidir.
 • Katılımcılar arşivlerindeki fotoğrafları dijital olarak Bayburt Belediyesi’nin bbelediye@gmail.com mail adresine veya bizzat Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek ileteceklerdir.
 • Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarla beraber isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yazmalıdırlar.
 • Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafların bütünlüğünü bozacak üzerine yazılmış herhangi bir isim, yazı ve ibare bulunmamalıdır.
 • İnternet sitelerinde mevcut olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Uygun görülen fotoğraflar Bayburt Belediyesi tarafından 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenin düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde kullanılacaktır.
 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların belediye bünyesindeki bağlı kurumların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bayburt Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
 • Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
 • Fotoğraflar jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte ve dosya boyutu 2 Mb’den az 6 Mb’den büyük olmamalıdır.
 • Başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun olacaktır.
 • Bayburt Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

Kadrajını Bayrurt’a Çevir Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 3.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası