hayvanat bahçesi macerası

Kalben Oyun Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Çirkin Ördek Yavrusu

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Kalben Oyun Yazma Yarışması

Kalben Oyun Yazma Yarışması

 • Yarışma herkese açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • KALBEN Derneği çalışanları, seçici kurul üyeleri, gönüllüleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Eserin teması: Çirkin Ördek Yavrusu, Eserler adı geçen masalın ana fikrini içeren, özgün, ancak masalın içeriğinden bağımsız olarak yazılmış olmalıdır.
 • Yarışma 9-12 yaş grubuna yönelik olarak tiyatro dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir tiyatro grubu ile oynanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden intihal bulundurmamalıdır.
 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyanın yazarı, aldığı ödülün nakdi değeri kadar bir tutarı %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • KALBEN Derneği, ödül almamış eserlerden birini de oynanmak üzere seçebilir. Ödül almadığı hâlde oynanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, KALBEN Derneği’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Dosyalar otuz (30) sayfadan fazla olmamalıdır.
  • Katılımcılar, yarışmaya gönderecekleri eseri yarisma@kalben.org.tr mail adresine Word veya PDF formatında iletmelidirler.
  • Eserler A4 sayfa boyutunda, normal kenar boşluklu olarak, 12 punto, Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
  • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri esere bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 karakteri geçmeyecek şekilde sayı ve harflerden oluşabilir. Eserin kayıtlı olduğu dosyada hiçbir şekilde yazarın ismi yer almamalıdır.
  • Yarışmacılar eserleriyle birlikte www.kalben.org.tr adresinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak ve imzalayarak kendi eserleriyle birlikte yarisma@kalben.org.tr mail adresine gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname ile kısa özgeçmiş ve yazılan eser taranarak yarisma@kalben.org.tr adresine gönderir.
 • Eser, 31 Temmuz 2021 saat 17:00’ye kadar yarisma@kalben.org.tr mail adresine gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır

Seçici Kurul
Ayşen İNCİ
Elif ERDAL
Dilek TEKİNTAŞ
Fatma BURÇAK
Ahenk DEMİR
Özgür ATKIN

Kalben Oyun Yazma Yarışması Ödüller

 • Birincilik: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik: Tablet Bilgisayar
 • Üçüncülük: E-Kitap Okuyucu

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası