hayvanat bahçesi macerası

Eleştirel Bakış Kitap Okuma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Nisan 2020

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Ortaöğretim (lise) Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrenciler katılacaktır

Yarışma başvurusu bitti!

Eleştirel Bakış Kitap Okuma Yarışması

Amaç:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilerimizin tatil dönemlerini verimli ve aktif geçirmelerini sağlamak, kitap okumaya yönlendirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Kitap Okuma Eleştirel Bakış Yarışmasının Şartları

 • Yarışmaya katılacak öğrenciler aşağıda yer alan kitap önerilerinden, öğretmenlerinin tavsiye ettiği ya da evlerindeki kütüphanelerde bulunan kitapları okuyarak katılacaklardır.
  1. Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov)
  2. Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
  3. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
  4. Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)
  5. Fatih-Harbiye (Peyami Safa)
  6. Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  7. Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)
  8. Küçük Ağa (Tarık Buğra)
  9. Mor Salkımlı Ev (Halide Edib Adıvar)
  10. Vadideki Zambak (Balzac)
  11. Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  12. Devlet (Platon)
  13. Safahat (Mehmet Âkif Ersoy)
  14. Mesnevi’den Seçmeler (Mevlana)
  15. Eskicinin Oğulları (Orhan Kemal)
 • Yarışmaya ekte yer alan “Eleştirel Bakış Formu” doldurularak katılım sağlanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserin içeriği Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
 • Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 • Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir
 • Eserler(Eleştirel Bakış Formu) ogm_etkinlik@meb.gov.tr adresine gönderilecektir
 • Ödüller: Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrencilerden ilk üçüne ‘E-Kitap Okuyucu, dördüncü ve beşinciye de mansiyon ödülü verilecektir.

Eleştirel Bakış Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası