hayvanat bahçesi macerası

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Kasım 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Milyon 350 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.) Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir. Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkleri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.
 • Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 • Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:
  • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
  • Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
  • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
 • Yarışma şartname bedeli “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 900.000 TL
 • İkinci: 700.000 TL
 • Üçüncü: 500.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (5 Adet): 250.000 TL
 • Satınalma : 300.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası