hayvanat bahçesi macerası

Konya Alaeddin Tepesi Mimari Fikir Projesi Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 1 Milyon TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarındaki kişiler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Konya Alaeddin Tepesi Mimari Fikir Projesi Yarışması

Konya Alaeddin Tepesi Mimari Fikir Projesi Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Alaeddin Tepesi,II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenliyor.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka, temsilci meslek grubu Mimarlık ve diğer meslek grupları; İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurulması,
 • Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması,
 • Ekip başının mimar olması,
 • Ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak

Katılım Koşulları:

 • Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığında teslim edilebilir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası son teslim tarihi günü saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta kilicarslanyarisma@konya.bel.tr adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzunda bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare ve raportörlük sorumlu değildir.
 • Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü, İç Kale Surları ve Kazı Alanı, yakın çevresi ve kentle olan bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri gösteren; müdahaleleri ve mimari programın yorumlanışını ifade eden şemalar ve anlatımlardır.
 • Ölçek ve anlatım dili serbesttir.
 • Yarışmacılar tarafından projeye ilişkin tüm bilgileri içeren A3 boyutunda “Proje Sunum Dosyası” hazırlanacaktır. Bu dosya içerisinde; tüm paftaların A3 boyutuna küçültülmüş halleri ve proje raporu yer almalıdır.

Konya Alaeddin Tepesi Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 250.000 TL
 • İkinci: 200.000 TL
 • Üçüncü: 150.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (4 Adet): 100.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası