hayvanat bahçesi macerası

‘Mednight’tan Masallar Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Sağlık, Akdeniz, antropoloji ve tarih, kirlilik, biyolojik çeşitlilik, kadın ve bilim, iklim acil durumu, jeoloji, mühendislik, diyet ve beslenme, temiz enerji, ve astronomi.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Akdeniz Araştırmacıları Gecesi

Yarışma başvurusu bitti!

‘Mednight’tan Masallar Yarışması

‘Mednight’tan Masallar Yarışması

Akdeniz Araştırmacıları Gecesi ‘Mednight’tan Masallar Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Katılımların bu kurallara uygun olması kaydıyla, reşit olan herkes ödüle hak kazanır. Bu kurallara uyulmaması, katılımcıyı otomatik olarak diskalifiye edecektir.
  • Eserler yayınlanmamış ve özgün, altı ile on iki yaş arasındaki çocuklara yönelik olmalı ve başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödüllü veya yayınlanmış başka bir metnin tamamen veya kısmen kopyası veya değiştirilmesi olan yazılar hariç tutulacaktır.
  • Öykülerin gönderilebileceği diller İspanyolca ve İngilizce’dir.
  • Hikâyelerin teması aşağıdaki şartları sağlamalıdır: Hikâye, bu kuralların ikinci bölümünde belirtilen yaşlara yönelik, genel bir kamuoyuna ve bilimsel faaliyet dışında, bilimi yaymak amacıyla tasarlanacaktır.
  • Hikâye, içeriğinin bir parçası olarak şiir içerebilse de, düzyazı olarak yazılmalıdır.
  • Konu, bilim alanıyla ve bu alanın tanınabilir unsurlarıyla ilgili olacaktır, örneğin: bilimsel yöntem, tümdengelim, keşifler, ve araştırma faaliyetinin görevleri, ayrıca bu bilimsel unsurun yeniden yaratılmasını teşvik edecektir. Akdeniz’de tarih boyunca, günümüzde veya gelecekte yer almış herhangi bir yönü ve bilim unsuru da hikayenin konusu olabilir.
  • Kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan mekanizma ile Akdeniz bilim tarihi dersi, video oturumu ve yine videolu kısa öykü yazma atölyesinden oluşan çevrimiçi bir eğitim verilecektir.
  • Gönderilecek metinlerin minimum uzunluğu 350, maksimum 1500 kelime olacaktır. Orijinaller, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, başlık dahil, 1,5 satır aralığında, her iki yanında 2’şer cm boşluk bırakılarak, resim veya resim içermeden yazılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır.
  • Eserler, bu bölümün ve kuralların sonunda yer alan bağlantı formu kullanılarak elektronik ortamda gönderilmelidir. PDF formatında metin içeren dosya, herhangi bir kişisel ayrıntı içermemeli, yalnızca başlık ve takma ad içermelidir. Katılım formu yarışma web sitesinden doldurulabilir.
  • Bu kurallar 22 Nisan 2022 tarihinde yayımlanacak olup, eser teslimi için son tarih bu kuralların yayımlandığı gün başlayacak ve 30 Haziran 2022 saat 23:59’da sona erecektir. Bu tarihte gönderilen eserlerin geçici listeleri yayınlanacaktır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası