hayvanat bahçesi macerası

Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 19 Aralık 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin 250 TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yarışma başvurusu bitti!

Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması

Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmanın konusu; Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserlerinden hareketle onun düşünce ufkunda gençliğin sahip olduğu konumu belirlemektir.
 • Yarışma Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere yöneliktir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek olup katılımcılardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.
 • Başvuru yapılan kompozisyonun yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir kompozisyon ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla kompozisyon ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan kompozisyonun daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkına sahiptirler. Bununla birlikte okulumuz dereceye giren eserleri eser sahiplerinin izni ile kitap haline getirebilecektir.
 • Kompozisyon içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini A-4 kâğıtlara veya Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlamalıdırlar.
 • Eserler, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun web sitesinde https://gencimamhatiplisesi.meb.k12.tr/ yer alacak başvuru formu aracılığıyla teslim edilecektir. Posta, kargo vb. yöntemlerle okula gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün onayını alarak değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aittir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 1.000 TL
 • İkinci: 750 TL
 • Üçüncü: 500 TL
 • İlk 10’a girecek kişilere mansiyon ödülü

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası