hayvanat bahçesi macerası

Akif'e Mektuplar Mektup Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7250 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a mektupların yazılabileceği yarışma Âkif’e Mektuplar

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya İstanbul Millî Eğitim’e bağlı bütün resmi /özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Akif'e Mektuplar Mektup Yarışması

Akif’e Mektuplar Mektup Yarışması

 • Yarışmaya İstanbul Millî Eğitim’e bağlı bütün resmi /özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak mektuplar daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek mektuplar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen mektupların hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin mektubun telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda mektup sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu mektuplar kitap haline getirilir.
 • Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, argo veya küfür içerikli ifadelere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez. -Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi yetkilidir.
 • Okullarda oluşturulan komisyonlarca her okulun birincisi belirlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca okullar kendilerine ulaşan mektupların sayılarını belirleyerek ilçe millî eğitim müdürlüğüne okullarından yapılan müracaat sayısını da bildireceklerdir.
 • Eserler incelenirken;
  • Mektup yazma kurallarına uygunluk,
  • Temanın işlenişi,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
  • Konuya hakimiyet dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Mektup Yarışması Ödülleri

 • Birinciye 3000 TL+ Plaket + Danışman Öğretmenine 200 TL Kitap çeki
 • İkinciye 2000 TL. + Plaket+ Danışman Öğretmenine 200 TL Kitap çeki
 • Üçüncüye 1000 TL + Plaket+ Danışman Öğretmenine 200 TL Kitap çeki
 • Seçici Kurul Özel Ödülü 750 TL+ Plaket + Danışman Öğretmenine 200 TL Kitap çeki
 • Seçici Kurul Özendirme Ödülü 500 TL + Plaket + Danışman Öğretmenine 200 TL Kitap çeki

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası