hayvanat bahçesi macerası

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 04 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 64 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Katılımcılardan yarışma kapsamında metal malzemenin potansiyellerini göz önünde bulundurarak farklı fonksiyonlara ve kullanım alanlarına hizmet edecek ürün tasarımları beklenmektedir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarındaki öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Abdullah Gül Üniversitesi ve İç Mimarlar Odası öncülüğünde KAYMET ve No 239 işbirliğiyle

Yarışma başvurusu bitti!

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

Abdullah Gül Üniversitesi ve İç Mimarlar Odası öncülüğünde KAYMET ve No 239 işbirliğiyle Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması düzenleniyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma başvuruları Öğrenci ve Genç Tasarımcılar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar bireysel veya grup üyesi olarak 1’den fazla proje ile katılabilirler.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler arasında olanlar yarışmaya katılamazlar
 • KAYMET ve No 239 çalışanlarından ya da jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları ve ortakları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Öğrenciler ve genç tasarımcılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, genç tasarımcılar için diploma istenmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen iş birliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış̧ olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Öğrenci Kategorisi:

 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılmak için ön şart Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrenci olmaktır.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin yukarıdaki maddedeki koşulu yerine getirmesi gerekir.
 • İlgili bölümlerin lisans veya lisansüstü programlarından 2022 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Genç Tasarımcı Kategorisi:

 • Genç tasarımcılar yarışmaya bireysel olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan 30 yaş ve altında genç tasarımcılar katılabilirler.
 • İlgili bölümlerden mezun, 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olan tasarımcılar yarışmaya katılabilirler.

Katılım Şekli:

 • Yarışma başvuruları; yarışma WEB sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 • KAYMET üretim teknolojilerini, üretim bandı, cihaz bilgileri ve kapasitelerini katılımcılarla WEB sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 • Tüm teslimler dijital olarak yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen dökümanları WEB sayfası aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir.

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.000 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL
 • Satın Alma Ödülü: 2.000 TL

Genç Tasarımcılar Kategorisi:

 • Birinci: 20.000 TL
 • İkinci: 10.000 TL
 • Üçüncü: 6.000 TL
 • Satın Alma Ödülü: 4.000 TL

İkinci Aşama Ödülleri:

 • Seçilen tasarımların prototipi üretilecek ve isminin verilmesini kabul eden tasarımcıların ismini vererek, kabul etmeyen tasarımcıların isimsiz olarak ürünleri mobilya fuarında sergilenecektir.
 • Ayrıca ürünler içinden piyasaya sunulabilecek olan ürünlerin tasarımcıları ile No 239 ve KAYMET arasında tasarım haklarına yönelik anlaşma yapılacaktır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası