hayvanat bahçesi macerası

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Mayıs 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 19 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsil edebilecek nitelikte, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun, yüceltici olmalıdır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya yurtiçinde veya yurtdışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı besteciler katılabilir. 18 yaşından küçükler veli muvafakatnamesi ile katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya yurtiçinde veya yurtdışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı besteciler katılabilir. 18 yaşından küçükler veli muvafakatnamesi ile katılabilirler.
 • Besteler, en geç 01 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar, mskubesteyarismasi@mu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Belirlenen tarihten sonra tarafımıza ulaşacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya “Yarışma Yönetim Kurulu Üyeleri”, “Yarışma Seçici Kurulu Üyeleri” ve bu kurullarda görev alan üyelerin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Besteci yarışmaya birden fazla eserle katılabilir ancak sadece 1 (Bir) eseriyle ödüllendirilebilir.
 • Eserin bestecisi ve söz yazarı aynı kişi olabileceği gibi birden fazla kişi ortak çalışma ile yarışmaya katılabilir.
 • Ortak katılımcıyla gönderilen eserlerin dereceye girmesi durumunda eser sahiplerine tek bir ödül verilecektir.
 • Eserler, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, tümü veya bir bölümü bir ortamda (etkinlik, konser vb.) seslendirilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca, yayımlanmak üzere bağlayıcı herhangi bir sözleşmeye tâbi olmaması gereklidir.
 • Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eser sahipleri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne iade etmeyi, bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerin açacağı her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

Eserlerin Nitelikleri:

 • Eserin konusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsil edebilecek nitelikte, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun, yüceltici olmalıdır. (Bknz: http://mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/misyonvizyon)
 • Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş olmalıdır.
 • Eserin ödül kazanması durumunda ödül töreninden sonra üç (3) ay içerisinde besteciden eserin orkestrasyonunu da hazırlayarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne göndermesi beklenmektedir.
 • Eserin sözleri; milli birlik ve beraberliği teşvik eden ve öğrenci motivasyonuna olumlu etki sağlayacak nitelikte olmalı, eserde yıkıcı, bölücü, ötekileştirici anlam içeren sözler yer almamalıdır.
 • Eserin dili Türkçe olmalıdır.
 • Eser yeni ve özgün olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olması tavsiye edilir.
 • Eserde kullanılması istenen ses aralıkları aşağıda belirtilmiştir. Eserin bu ses aralıklarını aşmayacak şekilde bestelenmesi gerekmektedir.
 • Eserlerin süresi en az 2.30 dakika en fazla 5 dakika olmalıdır. Bu süreden kısa veya bu süreyi aşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserin adı “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı” olarak belirlenmelidir. Farklı bir başlık kullanımı eserin değerlendirilmemesine sebep olacaktır.

Eserlerin Teslimi:

 • Besteci, eserin eşlikle birlikte seslendirilmiş olan MP3 formatındaki ses kaydını ve notalarını (PDF formatında) mskubesteyarismasi@mu.edu.tr adresine gönderecektir.
 • Besteciler PDF formatındaki notaların sağ üst köşesine, PDF dosya adına ve mp3 ses kaydına rumuz adı vererek eserlerini göndermelidir.
 • Besteci eserini gönderirken aşağıdaki bilgileri de e-posta yoluyla iletecektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 2.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 2.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası