hayvanat bahçesi macerası

Öğretmenler Arası Anı Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Kasım 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Yarışmanın konusunu ilimiz öğretmenlerinin mesleki yaşamlarında eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları oluşturmaktadır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Arası Anı Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Her başvuru sahibi en fazla bir anı ile yarışmaya katılabilecektir. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 • Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilecek anılarda aranacak şekilsel özellikler aşağıda yer alan kapsamda olmalıdır. Gönderilen anılar,
  • A-4 boyutunda
  • Times New Roman yazı karakteriyle
  • 12 punto büyüklüğünde
  • 1.5 satır aralığında
  • En az bir sayfa en fazla üç sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Gönderilecek olan anılar için öğretmen künyesinin yer alacağı EK-1 başvuru formu kullanılacaktır.
 • Başvurular imzalı EK-1 Başvuru Formu ile birlikte okul/kurum müdürlüklerine teslim edilecektir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Okul müdürlüklerine teslim edilen başvurular (EK-1 ve anı metni) okul müdürlüklerince 16 Kasım 2022 tarihine kadar oyeg26@meb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.
 • Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü anı yazımı ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Öğretmenler Arası Anı Yarışması Ödülleri

 • Değerlendirme sonucunda birinci seçilen esere ödülü verilecektir. Ödül, 24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü salon programında takdim edilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası