hayvanat bahçesi macerası

Osmaniye Belediyesi Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Aralık 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Osmaniye’mizin Millî Mücadele Zaferi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta, Posta, Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’nin her ilinden yaş gurubu gözetmeksiniz herkes katılabilir. Yarışma tek kategoride yaş sınırı olmadan yapılacaktır.

Yarışma başvurusu bitti!

Osmaniye Belediyesi Şiir Yarışması

Osmaniye Belediyesi Şiir Yarışması

 • Yarışmaya gönderilecek eserler Osmaniye’mizin Millî Mücadele Zaferi’nin 100.yılını diğer bir ifade ile 7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nın 100. Yılını, Osmaniye’de Millî Mücadeleyi, 7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nın coşkusunu, Osmaniye’nin yiğitliği gibi konuları ifade etmelidir. Okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandırmalıdır.
 • Şiir yarışmasında biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.
 • Bir yarışmacı en fazla 1 eserle katılabilir.
 • Yarışmaya Türkiye’nin her ilinden yaş gurubu gözetmeksiniz herkes katılabilir. Yarışma tek kategoride yaş sınırı olmadan yapılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalı ve daha önce matbu ya da dijital ortamda hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.
 • Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olmalıdır.
 • Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto yazılmalıdır.
 • Şiir el yazısı ile yazılacaksa tükenmez kalem ile okunaklı bir şekilde A4 ebadında bir kağıda yazılacaktır.
 • Yarışmacı, ödül kazanan eserinin tüm telif haklarını Osmaniye Belediyesine devrettiğini kabul eder.
 • Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- Belediye’nin hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtlaması olmaksızın tam ruhsatlı Osmaniye Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
 • Yarışmaya katılacak olanlar, ek’te yer alan adı-soyadı, rumuz, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Başvuru Formu” nu doldurarak eseriyle birlikte gönderecektir. Eserlerin üzerinde isim olmayacak sadece sağ üst köşede veya şiirin en altına rumuz yazılacaktır.
 • Başvurular elektronik ortamda veya elden dosya ile teslimle yapılabilecektir. Eserler bu şartname ekinde yer alan başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihi olan 17 Aralık 2021 tarihine kadar 100yilsiiryarismasi@gmail.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz veya Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim edebilirsiniz. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Komisyonlar; 1’i Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere en az 3 uzman kişiden oluşacaktır.
 • Detaylı bilgi için: 0328 440 0080/4325 Murat TIRAŞ (Organizasyon Sorumlusu)

Osmaniye Belediyesi Şiir Yarışması Ödülleri

1.TAM ALTIN
2.YARIM ALTIN
3.ÇEYREK ALTIN

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası