hayvanat bahçesi macerası

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Ağustos 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 500 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip halinde katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Yarışma başvurusu bitti!

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, arge-teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 • Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışma yılı içerisinde sadece 1 projesi ile ödül alabilir.
 • Ekip katılımlarında bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
 • Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesi üzerinde yer alan online yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 140.000 TL
 • İkinci: 120.000 TL
 • Üçüncü: 100.000 TL
 • Dördüncü: 80.000 TL
 • Beşinci: 60.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası