hayvanat bahçesi macerası

Özdemir Nutku Çeviri, Çocuk, Yetişkin Oyun Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Ağustos 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Özdemir Nutku Çeviri, Çocuk, Yetişkin Oyun Yazma Yarışması

Oyun yazarlarına ve genç yazar adaylarına cesaret vermek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişleterek, yazarları desteklemek amacıyla, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği OYÇED ve Dramatik Yayınları ÖZDEMİR NUTKU OYUN YAZMA YARIŞMASI düzenliyor. “ÇEVİRİ”, “ÇOCUK” VE “YETİŞKİN” olmak üzere üç ayrı başlıkta gerçekleştirilen yarışmanın katılım koşulları, üç ayrı jürisi ve iletişim bilgileri katılım şartnamesinde belirtilmektedir.

Çeviri Oyun Yarışması

Umudu bugünden örmek için…
İnsanlığın zor zamanlardan geçtiği, istinasız olarak dünyanın her köşesinde bireylerin büyük ve zorlu bir sınav verdiği, insani TÜM DEĞERLERİMİZİN BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRİLDİĞİ bu dönemleri öncelikle cesaret ve umudumuzu, gelecek güzel günlere olan inancımızı yitirmeden en az zararla aşma azmimizin yanı sıra, yeryüzündeki dayanışmacı ve eşitlikçi çabalara katkı sunmayı seçerek; en başta çocuklar ve gençler olmak üzere topluma sanatın tüm olanaklarını devreye sokarak umut ve cesaret aşılamayı bir görev biliyoruz.
Baş döndürücü bir hız ve anlamsız koşuşturmaların, bir yandan sansür, ekonomik ve siyasal kısıtlama ve baskıların, öte yandan yoğun bir bilgi kirliliği eşliğinde sürekli olarak uygulamaya konan siyasal manipulasyonların her geçen gün artarak dayatıldığı çağımızda yaşanan ve ne kadar süreceği belirsiz bu zor dönemi, bilinçli olarak bilimselliği, sanatsallığı ve yavaşlığı seçerek, durup düşünmek, kendimizle, çevremizle ve doğayla sağlıklı iletişimler kurabilmek için bir şans olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.
Her şeyden önce nereye ve hangi aşamalara varacağı belirsiz olan endişeli ve zorlu dönemin sanatın yardımıyla olabildiğince üretken ve yaratıcı çabalarla güzelleştirilebileceğine, tüm insanlığa yaşama sevinci ve coşku kazandıracağına inanıyoruz.
Bir oyun çevirin değerlendirelim, dereceye girenlerin çevirilerini Dramatik Yayınlarından yayınlayalım. Bu dönemin üstesinden umudu büyüterek, yaratıcılığı ve üretkenliği geliştirerek, SANATA EVET diyerek gelelim.
Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği ve Dramatik Yayınları olarak, tüm yazarlara açık çağrımızdır; inadına yazalım; yazarak çoğalalım…

Çeviri Oyun Yarışması Koşulları

 1. Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur.
 2. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 3. Yarışmaya son katılım tarihi 11-08-2020 mesai bitimine kadardır. oycedceviri@gmail.com adresine e:posta yoluyla gönderilmelidir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 4. Oyun Çevirmenleri yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
 5. Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar wörd olarak olarak gönderilmelidir.
 6. Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların çeviri oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları, ayrıca 10 Eyül 2020 tarihinde oycedceviri@gmail.com adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları, belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
 7. Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
 8. Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

Çocuk Oyunu Yazma Yarışması

Yarınlar sizin;
Dünyanın yaşamakta olduğu şu karanlık günlerde, çocuk tiyatromuzun da aydınlık sahne metinlerine ihtiyacı var. Yarının büyükleri için yarının umudunu taşıyan metinler bulmak amacıyla, bir oyun yazma yarışması düzenlendi.
Çocuk tiyatrosu;
Türkiye’de çocuk tiyatrosunun gelişimi ve eğitimdeki yeri ile ilgili Nihal Kuyumcu (2007), şu şekilde görüş bildirmiştir: “Dünyada 70’li yıllardan sonra ortaya çıkan özellikle Almanya’da Grips Tiyatrosu’nun başlattığı çocuğun yanında olan, çocuktan yana tavır alan ve çocuk gerçeğinin yer aldığı oyunlar, önemli bir değişimi de beraberinde getirirken henüz ülkemizde bu konuda köklü bir değişimden ve köklü bir düşünce yapısından söz edemiyoruz.”
Metin And’a (1974) göre ise büyüklerin, çocuklar adına kendi açılarından doğru bildiklerini onların önüne koydukları, çocuk evrenini zorladıkları bu tiyatronun yararları kadar sakıncaları da vardır. Tutulan yöntem çocuk için ne denli edilgin olmaktan çıkarılıp etkin olmaya yöneltse de, çocuk evrenine büyüklerin bir karışması olarak karşımıza çıkar.
Çocuk tiyatrosunun amacı üzerine Prof. Dr. Ö. Nutku (2006) şöyle der: “Çocuk tiyatrosunun amacı mutlu ve dengeli bireyler yetiştirmektir. Bireyin toplumdaki yeri, kendine güven ile gelişen sorumluluk duygusu, olgunlaşarak kişilik edinmesi, birlikte çalışmanın ve üretmenin tadı, gerçekliğin fantezisi ve fantezinin gerçekliği ile belli bir düzeyde yaratıya yönelme gibi birbirinin içinde ve birbirini geliştiren hedefleri vardır çocuk tiyatrosunun; bunun için de oldukça karmaşık ve zor bir iştir.” Ö. Nutku’nun bu cümlelerinden anlaşılacağı üzere çocuk tiyatrosu hafife alınacak bir alan değildir.
OYÇED ÇOCUK OYUNU YAZMA yarışmasının çocuk tiyatrosu edebiyatına nitelikli katkılar sunacağını ve bu yüzden değerli olduğunu düşünmekteyiz.
Yeniçağın sanatı ve tiyatrosu, ‘ insanı insanla seven insanı’ yaratmak için bir fırsattır. Haydi, şimdi kâğıt kalem başına… Kaleminiz eğilmesin, tuşlarınıza taş değmesin.

Çocuk Oyunu Yazma Yarışması Koşulları

 1. Ülke tiyatromuza yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği ve Dramatik Yayınları işbirliğinde Çocuk Oyun Yazma Yarışması düzenlemektedir.
 2. Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur. Tek perde olmalı 60 dakikayı geçmemelidir. Oyunlar özgün eserler olmalıdır. Uyarlama eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayımlanmamış, amatör ya da ödenekli topluluklarca yurt içinde ve dışında sergilenmemiş olması gerekmektedir.
 4. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 5. Yarışmaya son katılım tarihi 11-08-2020 mesai bitimine kadardır. gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 6. Oyun Yazarları yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
 7. Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar A4 kâğıdına Word olarak yazılmış olmalı. oycedcocuk@gmail.com e:posta adresine gönderilmelidir.
 8. Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları gerekmektedir. Ayrıca 10/09/2020 tarihinde oycedcocuk@gmail.com e:posta adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Bunu da belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
 9. Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
 10. Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

Ulusal Oyun Yazma Yarışması

Tarih boyunca siyasal, kültürel, ekonomik, biyolojik, coğrafi birçok değişim ve dönüşüm yaşamış olan insanoğlu şimdilerde uygarlığın geldiği aşama ile birlikte ortaya çıkan yeni sorunsallarla boğuşuyor.
Bir yanda, doğal afetlerin, savaşların, çevre kirliliğinin, salgınların kasıp kavurduğu bir dünya, diğer yanda teknolojik atılımların gerçekleştiği uzaya yolculukların yapıldığı modern(!) dünya…
Yaşadıklarımızın ve bu zıtlığın en önemli tanımlaması modern ortaçağı yaşıyor olduğumuz gerçeği… Yeniden akla ve insana güvenerek bu ortaçağ zihniyetinden hep birlikte kurtulmamız gerekiyor.
İnsan, yazarak varoluşunu anlamlandırmış; yazarak karşı durmuş; yazarak gerçekleri açığa çıkarmış; yazarak yeni ve özgür dünyaları muştulamıştır…
Oyun yazarı Yıldırım Keskin’in dediği gibi, “Oyun yazarı zamanın yaşayan bilincidir; yapıtları heyecanla temsillere koşan seyircinin çeşitli eğilimlerini, en zıt ve en derin endişeleri ile sıkıntılarını yansıtmaktadır. Bu seyirci ile, sonuna dek ilişkiyi kesmeyecektir.”
Pirandello, “Altı Kişi Yazarını Arıyor” adlı oyununda, oyuncuların ağzından şöyle der: “Biz şimdi bir yazar istiyoruz. Dram ortadadır; dram biziz. Müthiş bir yaşama iradesi vardır, bir oynamak iradesi”
Evet, dünyayı saran kocaman bir dram var; karşısında da büyük bir yaşama isteği… Bunu sözcüklere, sahne diline taşımak için harekete geçen oyun yazarları var…
Andrey Tarkovsky’nin “Kötülük ne kadar artarsa güzeli yaratma nedeni de bir o kadar artacak. Şüphesiz daha güç olacak, ama daha da gerekli.” dediği gibi, bu gerekliliği ve güzeli yaratma isteğimizi her zaman diri tutacağız.
Dünya şairi Nazım Hikmet’in çağları aşan dizeleri de bizlere yol gösteriyor: “Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.”
Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği olarak, tüm yazarlara açık çağrımızdır; inadına yazalım; yazarak çoğalalım…
Ulusal bir oyun yazma yarışması düzenliyoruz. Oyun yazarlarını umutsuzluğa karşı, kendi alanımızdan bir varoluş ortaya koymaya davet ediyoruz.

Ulusal Oyun Yazma Yarışması Koşulları

 1. Ülke tiyatromuza yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla Oyun Yazarları Derneği ve Dramatik Yayınları işbirliğinde bir Oyun Yazma Yarışması düzenlemektedir.
 2. Yarışmanın konu ve tür sınırlaması yoktur. Oyunlar özgün eserler olmalıdır. Uyarlama eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayımlanmamış, amatör ya da ödenekli topluluklarca yurt içinde ve dışında sergilenmemiş olması gerekmektedir.
 4. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. Ancak Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 5. Yarışmaya son katılım tarihi 11-08-2020 mesai bitimine kadardır. gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 6. Oyun Yazarları yarışmaya bir eserle katılabilir. Sayfa sayısı konusunda sınır yoktur.
 7. Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, 1.5 aralıkla ve oyun yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. Oyunlar A4 kâğıdına Word olarak yazılmış olmalı. oycedyetiskin@gmail.com e:posta adresine gönderilmelidir.
 8. Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil, rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimliği anımsatacak ya da açıklayacak bir bilgi olmamalıdır. Yazarların oyun metinlerinin ilk sayfasına oyunun adını ve bir kelimeden oluşacak rumuzu yazmaları gerekmektedir. Ayrıca 10/09/2020 tarihinde oycedyetiskin@gmail.com e:posta adresine özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Bunu da belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
 9. Dereceye Giren Eserler Dramatik Yayınları Tarafından Kitaplaştırılacaktır.
 10. Ödül töreni 10/10/2020 Tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası