hayvanat bahçesi macerası

Pandemide Öğretmen Olmak Anı Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Aralık 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Pandemide öğretmen olmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!

Pandemide Öğretmen Olmak Anı Yarışması

Pandemide Öğretmen Olmak Anı Yarışması

Çanakkale Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Pandemide Öğretmen Olmak konulu bir Anı Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu teyit eder.
 • Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp, başvuru formu (EK-4) ile birlikte EK-2 Açık Rıza Formunu doldurarak pdf formatında bigayarisma17@gmail.com adresine ileteceklerdir.
 • Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü anı yazımı ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılımda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan her öğretmen, aydınlatma metnini (EK-1) ve açık rıza formunu (EK-2) okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine dair Ek-2 Formunu doldurarak bigayarisma17@gmail.com adresine göndermelidir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası