hayvanat bahçesi macerası

Pandemide Yaşam Ev Yapımı Kısa Film Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Ocak 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Pandemide Yaşam

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma ulusal ölçekte olup herkese açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Pandemide Yaşam Ev Yapımı Kısa Film Yarışması

Pandemide Yaşam Ev Yapımı Kısa Film Yarışması

Mutlu Kısa Film Platformu Pandemide Yaşam Ev Yapımı Kısa Film Yarışması düzenliyor.

 1. Yarışmaya TC ve KKTC vatandaşları katılabilir. Yaş sınırı yoktur ancak 18 yaşını doldurmamış yönetmenler ancak yasal velisinin izni ile katılabilir.
 2. Kurmaca ve deneysel yapımlar yarışmaya katılabilir.
 3. Süresi 3 dakikayı (180sn) aşmayan filmler yarışmaya katılabilir (jenerik dahil).
 4. Yarışmaya 5 Mayıs 2020’den itibaren yapılmış filmler katılabilir.
 5. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Ocak 2022’dir.
 6. Başvurular basvuru@mutlukisafilmgunleri.com ve mutlukisafilmgunleri@gmail.com e-posta adresleri üzerinden ilgili belgeler ile birlikte film URL bağlantısı eklenerek ve konu kısmına Yönetmen ve eser adı yazılarak gerçekleştirilmelidir.
  • URL bağlantısı iki ayrı yolla oluşturulabilir:
  • YouTube üzerinden; (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) liste dışı yüklenerek,
  • Vimeo üzerinden; (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) yüklenerek, (Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir ve belirlenen şifre, başvuru epostasına eklenmelidir.)
 7. Eserin çözünürlüğü 1920x1080 pxl’den az olmamalıdır.
 8. Başvuru Belgeleri şunlardır: (Belgeler, doc ve/veya PDF formatında ilgili e-posta başvurularına eklenmelidir)
  • Yönetmenin özgeçmiş ve Fotoğrafı
  • Yönetmene ait TC vatandaşlığını gösterir belge. (kimlik, pasaport vb)
  • Yönetmen 18 yaşını doldurmamışsa velisinden izin belgesi.
  • İmzalı Başvuru Formu (www.mutlukisafilmgunleri.com adresinden indirilebilir)
  • Yönetmenin filmografisi (varsa)
  • Yönetmenin daha önce katıldığı festivaller (varsa)
  • Yönetmenin daha önce aldığı ödüller (varsa)
  • Filmin sinopsisi (en fazla 80 ‘seksen’ kelime)
 9. Sadece bir filmle yarışmaya katılım mümkündür ve Yönetmenin filmografisinde başvuruya konu eserle aynı adlı başka bir eser bulunmamalıdır.
 10. Cep telefonu dahil her çeşit kamera ile çekilmiş filmler yarışmaya katılabilir.
 11. Yarışmanın amacın içerisinde olduğumuz imkanlarla bir film çekmek olması sebebiyle her yönetmen kendi başına, profesyonel çekim ekibi olmadan filmler üretmelidir (post prodüksiyon aşaması için uzaktan destek alınabilir). Elimizde olan imkanlarla, evimizde çektiğimiz, katılımcıların sağlığını tehlikeye atmayacak, sosyal mesafelenme kurallarına uyarak çekilmiş filmler olmalıdır.
 12. Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.
 13. Finale kalan eserlerle ilgili duyuru Mutlu Kısa Film Günleri web ve sosyal medya sayfalarında yayınlanacak ve finalistlere başvuru formu üzerindeki iletişim bilgileri üzerinden bildirilerek 2022 yılı içinde düzenlenecek ödül törenine davet edileceklerdir.
 14. Eser Sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Düzenleyici Kurul, bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, MUTDER ve MEGEP’in uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 15. Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser Sahibi, Düzenleyici Kurul tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları beyan etmekle mükelleftir.
 16. Katılımcılar filmlerini geri çekme hakkına sahip değildir ve başvuran yönetmenler eserlerin her türlü kullanım haklarını Düzenleyici Kurul’a (MUTDER ve MEGEP) sınır ve süresiz devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
 17. Jüri üyeleri www.mutlukisafilmgunleri.com sayfasında ilan edilmiştir.
 18. Düzenleyici Kurul, değerlendirme sonuçları açıklanmadan, herhangi bir gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Düzenleyici Kurul, MUTDER, MEGEP’in başvuran eserleri herhangi bir şekilde kullanmayacaktır.
 19. İlan edilen koşulları karşılamayan, eksik belge ile başvurulan eserler değerlendirmeye tabi tutulmaz, tutulsalar dahi ödüllendirilemezler.
 20. Festivale katılan filmler önce ön elemeden geçecektir. Festival ödül töreninden bir gün önce yapılacak jüri toplantısında, jüri kararıyla kesin sonuçlar belirlenecek ve festival ödül töreninde açıklanacaktır.
 21. Dereceye giren ilk üç ilan edilen nakdi ve ayni ödüllerin hak sahibi olacaklardır.
 22. Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi iki (22) maddeden oluşmaktadır.

Pandemide Yaşam Ev Yapımı Kısa Film Yarışması Ödülleri

 • En İyi Film Ödülü: 5000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
 • Teşvik Ödülü 3 Gece Mersin Tatili

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası