hayvanat bahçesi macerası

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 59 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Geleceğin Endüstri Yapıları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri’ne bağlı Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: PANELDER

Yarışma başvurusu bitti!

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması

PANELDER Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri’ne bağlı Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya en az 2 en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılım mümkündür. Ekip üyeleri arasında en az bir Mimarlık Bölümü ve en az bir İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi bulunmalıdır. Bu vesileyle farklı meslek grupları arasındaki işbirliğini eğitimleri aşamasında güçlendirecek adımların atılması hedeflenmektedir.
 • Ekip üyelerinin öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan ya da e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesi ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Her ekip yarışmaya 1 (bir) proje önerisi ile katılabilir.
 • Jüri üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce yarışmacıların sosyal medya hesapları dahil olmak üzere basılı ya da dijital herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın resmi duyurusu yapılana dek yayınlanmaması, paylaşılmaması, yorum yapılmaması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Projelerin web adresine yüklenmesi katılım şartıdır, projelerini yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
 • Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yarışma, yarisma.panelder.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden yarışmaya kaydolarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır.
 • Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Katılımcılar, sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.
 • Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde projeler toplanacaktır. Yüklenen dosyalar, sonuçlar açıklanana kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Proje görsel ve belgelerinin üzerinde kesinlikle isim, rumuz ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır.
 • Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.
 • Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılmalıdır.
 • Projeler TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile tanımlanmış 4. Bölge tasarım ve uygulama esaslarına göre detaylandırılmalıdır.
 • Projelerde çatı ve cephe panelleri mutlaka kullanılmalı, paftalarda panellerin montajına dair 1/5 ölçekli nokta detayına yer verilmelidir.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her katılımcı yarışma için gerçekleştirdiği çalışma ve masraflardan kendisi sorumludur.
 • Dijital olarak karşılıklı gerçekleştirilen yazışmalar ve başvuruların, tarafları karşılıklı olarak bağladığı kabul ve beyan edilmiştir.
 • PANELDER, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüklerini geçici veya sürekli olarak sergileyebilir.

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 25.000 TL
 • İkinci: 15.000 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (3 Adet): 3.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası