hayvanat bahçesi macerası

Roman Nedir?

Roman, yaşanmış ve yaşanması olası olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. Belli bir olay etrafında gelişerek olayları derinleştiren uzun yazılardır. Olay, kişi, yer ve zaman yapı unsurlarını taşır. Kahramanların tüm yönleri anlatılarak betimlenir, gözlem ön plandadır. Birçok roman türü bulunur. Gerçekçiliğe önem verir.

Türk Edebiyatında Roman Temsilcileri

Şemsettin Sami (1850-1904)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.


Namık Kemal (1840–1888)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: İntibah, Cezmi.


Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstütüsü, Aydaki Kadın.


Sami Paşazade Sezai (1860-1936)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Sergüzeşt.


Recaizade Mahmut Ekrem (1847 – 1914)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Araba Sevdası.


Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Aşk-ı Memnu.


Mehmet Rauf (1875-1931)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Garab-ı Şebab, Ferda-yı Garam, Eylül, Serab, Genç Kız Kalbi, Menekşe, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Son Yıldız, Define, Kan Damlası, Halas.


Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Şık, İffet, Mutallâka, Mürebbiye, Bir Muadele-i Sevda, Metres, Tesadüf, Şıpsevdi, Nimetşinas, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Sevda Peşinde, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığındık, Toraman, Son Arzu, Tebessüm-i Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Meyhanede Hanımlar, Ben Deli miyim, Tutuşmuş Gönüller, Billur Kalp, Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Mezarından Kalkan Şehit, Kokotlar Mektebi, Şeytan İşi, Utanmaz Adam, Eşkıya İninde, Kesik Baş, Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür, Ölüm Bir Kurtuluş mudur, Dirilen İskelet, Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı, Deli Filozof, Kaderin Cilvesi, İnsanlar Maymun muydu, Can Pazarı, Ölüler Yaşıyor mu, Namuslu Kokotlar.


Halide Edip Adıvar (1884-1964)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Heyula, Raik’in Annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mev’ud Hüküm, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Kerim Ustanın Oğlu, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Hayat Parçaları.


Halide Edip Adıvar, “Sinekli Bakkal” eseriyle 1942 yılında düzenlenen Roman Yarışmasında birinci olmuştur.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panaroma, Hep O Şarkı.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yaban” eseriyle 1942 yılında düzenlenen Roman Yarışmasında ikinci olmuştur.


Peyami Safa (1899-1961)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Gençliğimiz, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde, Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-i Harbiye, Atilla, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Yalnızız, Biz İnsanlar.


Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)

Roman Alanında Bilinen Eserleri: Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Davası.

Reşat Nuri Güntekin Adına Yarışmalar

hayvanat bahçesi macerası