hayvanat bahçesi macerası

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 09 Eylül 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 145 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversitelerin yüksek lisans ve lisans programlarındaki tüm öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Rönesans Holding

Yarışma başvurusu bitti!

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Rönesans Holding Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız, üniversitelerin yüksek lisans ve lisans programlarının tüm bölümlerine; yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş ve uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması veya aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2022 yılında mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine ve sınıflarına açıktır.
 • Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
 • Yarışmaya online başvuru yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılım üç kategori üzerinden yapılacaktır. Kategoriler;
  • Ürün Tasarımı,
  • Yapı Tasarımı,
  • Sosyal İnovasyon olarak belirlenmiştir.
 • Birey ve ekip olarak aynı projeyle diğer kategorilere başvuru yapılamaz. Ancak aynı ekip veya birey tarafından üç ayrı kategoriye de birbirinden farklı proje gönderilebilir.
 • Yarışma katılımcılarının hazırlanan soru setini doldurulması beklenmektedir. Soru seti yanıtlandırması tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Proje yüklemesi tamamlandığında online olarak doldurulacaktır.)
 • Bireysel katılımlar olabileceği gibi, grup olarak katılacaklarda en az üç farklı disiplinden (Örn: Mimarlık,Sosyoloji,İç Mimarlık, Hukuk bölümleri vb.) , en fazla beş kişi bir araya gelerek grupların oluşturulması şartı aranacaktır. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve farklı bakış açılarıyla bir sinerji yaratılması amaçlanmaktadır.
 • Yarışmacıların başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor ya da 2022 yılında mezun olacak olması gerekmektedir.
 • Bir öğrenci aynı kategoride yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına geçmiş yıllar da katılmış ve ödül almamış olan öğrenciler Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 yarışmasına tekrar başvurup proje gönderebilir.
 • Sunumlarını 1 (bir) dakikalık bir video, dijital pafta ve/veya proje dökümanı, hazırladıkları diyagramlar ile birlikte yüklemeleri istenecektir.
 • Yarışmacıların; yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul’un birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında bir bağlantı olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcıların, Seçici Kurulun çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
 • Katılımcıların, yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.
 • Katılımcıların, yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uyması gerekmektedir. Kazanan projelerin duyurusundan sonra gerçekleştirilecek olan webinar kapsamında ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir.
 • Şartnamede belirtilen maddelere uygun olmayan bir durum tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa Rönesans Holding tarafından ödülü geri alınır.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 30.000 TL + 1 hafta Rönesans holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’da eğitim/staj
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • RGY Özel Ödülü: 10.000 TL
 • Kentsel Gelişim ve Değerlendirme: 10.000 TL
 • Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm: 10.000 TL
 • İyi Uygulama: 10.000 TL
 • Görsel Tasarım: 10.000 TL
 • Sosyal Sürdürülebilirlik: 10.000 TL
 • Sürdürülebilir Ürün Tasarımı: 10.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası