hayvanat bahçesi macerası

Sağlık Çalışanlarına Vefa Mektup Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Kasım 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Sağlık Çalışanlarına Vefa

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden-Posta-Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 2.3.4. sınıf öğrencileri.

Yarışma başvurusu bitti!

Sağlık Çalışanlarına Vefa Mektup Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Vefa Mektup Yarışması

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Mektuplar el ile okunaklı ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Mektupların aslı (orijinali) ve katılım formu, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince elden, posta veya kargo aracılığı ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi’ne teslim edilecektir.
 • Katılımcılar http://ogm.meb.gov.tr adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”nu doldurmak ve mektuplarını okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek mektupların bulunduğu zarfın içinde Tablo-1’de yer alan etiket de bulunacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen mektuplar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Eser sahiplerinin mektupların orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

Sağlık Çalışanlarına Vefa Mektup Yarışması Ödülleri

1.ye Dizüstü Bilgisayar
2.ye Fotoğraf Makinesi
3.ye Bisiklet
Seçici Kurul Özel Ödülü: Akıllı Saat


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası