hayvanat bahçesi macerası

Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Kasım 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Sağlık Çalışanlarına Vefa

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden-Posta-Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri.

Yarışma başvurusu bitti!

Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Görsel Sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Resimler 35x50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince elden, posta veya kargo aracılığı ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi’ne ne teslim edilecektir.
 • Katılımcılar http://ogm.meb.gov.tr/ adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen resimler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Eser sahiplerinin resimlerin orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması Ödülleri

1.ye Dizüstü Bilgisayar
2.ye Fotoğraf Makinesi
3.ye Bisiklet
Seçici Kurul Özel Ödülü: Akıllı Saat


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası