hayvanat bahçesi macerası

Sanatın On Hali 2. Geleneksel Türk Sanatları Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 795 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Balıkesir Belediyesi Balıkesir Kent Konseyi

Yarışma başvurusu bitti!

Sanatın On Hali 2. Geleneksel Türk Sanatları Yarışması

Sanatın On Hali 2. Geleneksel Türk Sanatları Yarışması

Balıkesir Belediyesi Balıkesir Kent Konseyi Sanatın On Hali 2. Geleneksel Türk Sanatları Yarışması düzenliyor.

Yarışma 2 kategoride ve 10 dalda düzenlenecek olup aşağıda belirtilmiştir.

 • Birinci Kategori;
  • Hüsn-i Hat
  • Tezhip
  • Minyatür
  • Kalemişi
  • Katı
  • Çini
 • İkinci Kategori;
  • Geleneksel Keçe Yapımı
  • Balıkesir Pullusu
  • Gönen İğne Oyası
  • Sındırgı Yağcıbedir Halısı

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya gönderilecek eserler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Yarışmaya 18 yaş altındaki katılımcılar veli izin muvafakatnamesi ile katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmaya bir sanatçı sadece bir kategoride ve bir eser ile katılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan eser sahipleri, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği tespit edilirse yarışmadan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan eserler, ödül töreninden sonra sanatçıya iade edilmeyecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nde kalacaktır,sergileme ödülü alan ve dereceye giremeyen eserler kişilere iade edilecektir.
 • Yarışmada derece alan eser sahibine ödül töreni programına katılması durumunda (2 kişi- 1 gece konaklama) olmak kaydıyla yol, konaklama, yeme içme ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.
 • Herhangi bir dalda, seçici kurul tarafından eserlerin ödüle layık görülmemesi durumunda, o daldaki ödüller iptal edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser, daha önce bir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde (sosyal medya dahil) sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler, teslim edilirken veya teslim alınırken, mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.
 • Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzü veya arkasında, yarışmacıya ait hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
 • Eserin arka sağ üst kenarına 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır ( Etiket olabilir - Tekstil ürünlerinde rumuz kodu yazılı etiketin teyelleme yöntemi ile eserin arkasına dikilmesi istenmektedir) (örneğin: “101010 B”)
 • Yarışmacı (yarışmacı tanıtım kartına) aşağıda belirtilmiş olan bilgileri eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak elde edilen veriler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumluluğundadır. (EK-2) a) Adı soyadı b) İletişim cep telefonu c) İkametgâh adresi (yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri esas alınacaktır, değişiklik olması durumunda sekretarya ya bilgi verilecektir) d) Doğum tarihi e) T.C. kimlik no f) E-Posta g) Sanatçının kendi adına açılmış banka adı, banka hesap numarası, banka iban numarası olması gerekmektedir, aksi takdirde ödeme yapılamamaktadır. h) Rumuz kodu ı) Eser sahibi (yarışmacı tanıtım kartını) doldurup imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de rumuz kodunu yazacaktır. Yarışmacı eser ile bu zarfı da birlikte teslim edecektir. Bazı dallarda eser hakkında açıklaması olanların metni bu zarfın içerisinde yer alacaktır.

Tezhip Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde minyatür ve yazı olmamalıdır.
 • Eserde yardımcı eleman olarak halkari de kullanılabilir.
 • Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

Hüsn-i Hat Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eserler “celî sülüs”, celî ta’lîk, celî dîvanî veya“sülüs-nesih”hatlarıyla yazılabilir.
 • Eserler tezhipsiz fakat kurşun kalem ile cetvelleri çekilmiş olmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.
 • İmlası ve yazımı hatalı eserler jüri üyelerinin kararına göre yarışma dışı tutulabilecektir.

Minyatür Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde “Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye dönemi ve ruhu” yansıtılmalıdır.
 • Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

Kalemişi Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Uygulamanın yapılacağı malzeme (mdf: 6-8 mm, mukavva: 3-4 mm) nin uzun kenarı 70 cm.’yi geçmemelidir.
 • Desen klasik tarzda yapılmalıdır.

Katı Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eserin tamamı kağıt oyma olarak uygulanmalıdır.
 • Eser geleneksel uygulama yöntemleri ile hazırlanmalıdır.

Çini Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eser pano veya üç boyutlu obje şeklinde olabilir.
 • Eserde Türk çini sanatında kullanılan teknikler ve motifler kullanılmalıdır.
 • Eserin tamamlanmış, fırınlanmış ve askı aparatıyla korunaklı bir şekilde (straforlu- sandık /sanduka içerisinde) gönderilmesi gerekmektedir.

Geleneksel Keçe Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Eserde ölçü 1.40 cm / 225 cm geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Eserde “Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye dönemi ve ruhu” yansıtılmalıdır.
 • Geleneksel Türk keçe sanatının klasik teknikleri kullanılmalıdır.
 • Eserde geleneksel motifler kullanılarak özgün tasarımlar yapılmalıdır.
 • Tasarımlar kullanılabilir olmalıdır.

Coğrafi İşaretli “Gönen İğne Oyası” Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Gönen iğne oyası yapımında esas olan, iğne ile Zürafa Tekniği ile Yıldız Göbek, Dutlu Göbek, Enginar Göbek ve Gül Göbeği gibi göbekler kullanılmalıdır.
 • Eserin içinde Tırnak Oyası, Maydanoz Oyası, Fayton Tekeri, Çam Dalı, Arnavut Oyası gibi oyaların bir ya da birkaçının bulunması şarttır.
 • Geleneksel iğne oyası desen ve üsluplarını yansıtan masa örtüsü, fiskos örtüsü, mevlit başörtüsü, oda takımı, yastık, tablo, pano yüz örtüsü gibi parçaları içeren kendisine ait özgün ve çağdaş tasarımlar olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eser polyester ip, suni ip, ipek ip, floş ip, ipek ip kullanılarak üretilmiş iğne oyası parçaları olmalıdır.

Coğrafi işaretli “Sındırgı YağcıbedirHalı”Dalı Yarışması Şartnamesi:

 • Sındırgı yöresi Eşmedere, Eğridere, Alakır, Karakaya, Çakıllıköyleri ve Bigadiç Kayalıdere köyleri orjinli ürünler yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma için başvurulan halının yeni dokunmuş olması gerekmektedir.
 • Halıda kullanılan malzemede sadece yöre yapağısı kullanılmalıdır. Halı ipliklerinde hazır satın alma iplikler kullanılmış olan halılar diskalifiye olacaktır. Ayrıca kullanılan yapağıda eski yün kullanılmamalıdır. İplik içerisine farklı elyaf harmanı karıştırılmamalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halının dokuma kalitesi 30x45 ilme / dm2 olmalıdır. Yani halının 10 cm eninde 30 ilme ve 10 cm boyunda ise 45 ilme olması; Sındırgı halılarının geleneksel dokuma sıklığı özelliğidir.
 • Yarışma için başvurulan halıda kullanılan çözgü ve atkı ipliklerinin çift kat bükülmüş 40 gramlık, ilmelik ipliklerinin ise tek kat 32 gramlık iplikler kullanılarak dokunması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru için dokunan halılarda Sındırgı Yağcıbedir Halılarının renkleri olması gerekmektedir.
 • Yarışma için başvuru yapılan halının iplikleri kökboya gibi doğal boyarmaddelerle boyanmalıdır.
 • İlmelik, kilimlik ve kenar örgüsünde kullanılan ipliklerinin renklendirilmelerinde sentetik boyalar (halk arasında deli boya / harman boya) kullanılması uygun değildir.
 • Yarışma için başvurulan halıda düz yıkama yapılmış olmalıdır.
 • Yarışma başvurularında çeyrek halı ile iki farklı büyüklükte namazlık halılar kabul edilecektir.
  • Çeyrek boyutu: 120 x 200 cm
  • Namazlık boyutları: 85 x 140 cm ve 90 x 160 cm
 • Yağcıbedir halıları, namazlık olarak dokundukları için baş ve ayakucu bölümünün anlaşılması için daima yönü vardır. Bu nedenle yarışmaya katılan halıların orta alanındaki desen kompozisyonunun asimetrik olmalıdır.
 • Yarışmaya için başvurulan çeyrek halılarda 120 x 200 cm boyutları şarttır. Altın oran şartı olarak kabul edilmektedir. Bu büyüklüğün dışındaki halılar dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışma için başvurulan halılarda kilimliklerinde narınç (kahverengi) ya da gök (lacivert) renkleri kullanılmalıdır. Halının kilimliği, en az 4 cm dokunmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halının saçakları sekiz el örgülü olacak biçimde örülmeli ve saçaklar düzgün bağlanmalıdır. Ayrıca saçak uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halıların gönyelerinin düzgün olmaması ve halı kenarlarının marullu / kıvrımlı olması; halının yarışma dışı kalmasına neden olacaktır.

Coğrafi işaretli “Balıkesir Pullusu” Dalı Yarışma Şartnamesi:

 • Orijinal ürünler veya orijinal parçalardan kesilerek aplik tekniği ile hazırlanan eserler yarışmaya katılamaz.
 • Balıkesir Pullu işleme tekniğinde esas olan “Domates Gülü” yapımı, pul tutturma tekniği ve tırtıl işleme tekniklerinin üçünün de eserde olması gerekmektedir.
 • Desen üzerinde yardımcı olarak farklı nakış, el işleri teknikleri, pul işleme teknikleri orijinal “Balıkesir Pullusu” tekniğinin önüne geçmeyecektir.
 • Eser geleneksel işleme tekniklerini, geleneksel desen üsluplarını yansıtan sanatçının kendisine ait özgün ve çağdaş tasarımlar olacaktır.
 • Balıkesir pullusu tekniği kullanılarak masa örtüsü, runner, yastık, çanta, elbise, tablo/pano, yelek, vb. gibi parçaları içeren “serbest çalışmalar” ile katılabileceklerdir.
 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir.(Kalıbı, şablonu gönderilmeyen eser, jüri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir).

Sanatın On Hali 2. Geleneksel Türk Sanatları Yarışması Ödülleri

Hüsn-İ Hat Dalı Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Tezhip Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Minyatür Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Kalemişi Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Katı Sanatı Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Çini Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Geleneksel Keçe Yapımı Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Balıkesir Pullusu Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Gönen İğne Oyası Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

Sındırgı Yağcıbedir Halısı Ödülleri:

 • Birinci: 30.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • Sergilenme Ödülü: 1.000 TL

 • Ustaya Sağlı Özel Ödülü: 35.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası