hayvanat bahçesi macerası

Nilüfer Belediyesi Sahne Eseri Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 4 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 34 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya isteyen herkes katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Nilüfer Belediyesi Sahne Eseri Yazma Yarışması

Sanatın yanında durmanın kamu görevi olduğu bilincindeki yönetim anlayışını büyütmeye çalışan Nilüfer Belediyesi bu yıl da Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile Sahne Eseri Yazma Yarışması düzenlemektedir. İçinde yaşadığımız toplumun meselelerini sahne fikrini merkeze alarak ve tiyatro estetiği içerisinde aktarmayı amaçlayan genç yazarlarımızı teşvik etmek, ülkemizin tiyatro birikiminden beslenerek kendine özgü bir yapı ve dil üreten yerli tiyatro oyunu repertuvarımızı zenginleştirmek ve edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacındaki yarışma 2020 yılı içerisinde sonuçlanacaktır.

Sahne Eseri Yazma Yarışması Koşulları

 1. Yarışmaya adaylar en fazla 1 (bir) eser ile başvururlar.
 2. Yarışma oyunlarının daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
 3. Yarışma; daha önce “herhangi bir oyunu”, kurum tiyatroları, ödenekli tiyatrolar ya da Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen tiyatrolarda sahnelenmeyen yazarlara açıktır.
 4. Nilüfer Belediyesi tarafından bir kişiye verilecek olan “Özel Ödül” için 3. maddede anılan şartlar geçerli değildir. Bu kategori için katılım herkese açıktır.
 5. Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut çalışanları ile Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 6. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 7. Başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını birinci baskı için Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’na devrettiğini kabul eder.
 8. Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından 3 yıl içinde sahnelenebilir. Bu süre zarfında oyunun başka tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Nilüfer Belediyesi’nin yazılı iznine tâbidir.
 9. Konu kısıtlaması yoktur. Ancak oyunlar Türkçe yazılmalıdır. Yalnızca özgün eserlerle başvurulabilir.
 10. Yarışmaya gönderilen oyunların özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazarlarına aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda oyun sahibi, uğrayacağı ve uğratacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 11. Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa bile şartlara uymadığı fark edilen eser ve eser sahibinden ödül geri alınır.
 12. Oyun metni, 12 punto Times New Roman fontu ile Normal (A4) boyutunda sayfalara yazılmış olmalıdır.
 13. Oyun metninin 6 (altı) basılı kopyası ve 1 (bir) dijital kopyasını içeren bir harici bellek tek bir zarfa (1. Zarf) konulmalıdır.
 14. Her nüshanın ilk sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı, sayfa sayısı ve eserin kaç vuruştan oluştuğu ve rumuz yer almalıdır. İkinci sayfada ise oyunun adı ve rumuzun ardından yarım sayfalık oyun özeti olmalıdır.
 15. Yarışma rumuzu üç harf ile üç rakamdan ibarettir ancak yarışmanın özel ödülüne başvuru yapacak olan katılımcıların, rumuz harfini ‘Ö’ harfi ile başlatmaları zorunludur. Örneğin ABC123, FMH631, BGS389 ve özel ödül için başvuru ÖZY123 gibi.)
 16. Kapaktan başlayarak her sayfanın sağ altında sayfa numarası olmalıdır.
 17. Kapalı, üzerinde sadece rumuz yazılı olan bir diğer zarfın (2.zarf) içine; Katılımcılar başvuru formunu doldurarak koymalıdırlar.
 18. Başvuru formu; www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro ve www.niluferkentiyatrosu.com adreslerinden temin edilebilir.
 19. Harici bellek ve 6 (altı) basılı nüsha oyununun bulunduğu zarf ile (1. zarf) formun bulunduğu zarf (2.Zarf) üzerinde isim yazmayan başka bir zarfa konularak teslim edilmelidir.
 20. Eserler minimum 50 bin vuruş olmalıdır.
 21. Başvuru adresi aşağıda belirtilen kurum adresidir. Başvurular elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabilir.
 22. Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Sahne Eseri Yazma Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü: 10.000,00 TL. (On bin Türk Lirası)
 • İkincilik Ödülü: 8.000,00 TL. (Sekiz bin Türk Lirası)
 • Üçüncülük Ödülü: 6.000,00 TL. (Altı bin Türk Lirası)
 • Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü: 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası)

Dereceye giren oyunlar Mitos Boyut Tiyatro Yayınları (Tem Yapım Yayıncılık Ltd. Şti.) tarafından basılacaktır. 50 adet yazar kopyası hariç basılan oyunlar piyasaya sürülecektir. Ödüle değer eser bulunmadığında dağıtılmayan ödül diğer derecelere tahsis edilmez.

Başvuru Adresi: Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü / Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:108 Kat:4 Nilüfer/BURSA E-Posta: tiyatro@nilufer.bel.tr Telefon: 0224 413 15 10


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası