hayvanat bahçesi macerası

Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Aralık 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 370 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Balaban mahallesinde yer alan 300 ada 8 -9-10 parsel ile 301 ada 5 parsellerdir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Yarışma başvurusu bitti!

Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması

Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
 • Yarışma bedeli “SÖĞÜT TARİH VE DOĞAYLA BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME BEDELİ” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.
 • Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 15 Aralık 2022 tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese (Bursa Mimarlar Odası Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A/3 Osmangazi / BURSA) teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin alındı makbuzu (projeve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi’’ olarak belirtilen tarihte saat 18:00’a kadar gönderilecektir.
 • Kargo ile teslimlerde, en geç kargo ile teslim tarihi 15 Aralık 2022 olup 19 Aralık 2022 tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 100.000 TL
 • İkinci: 80.000 TL
 • Üçüncü: 60.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (3 Adet): 30.000 TL
 • Satın Alma : 40.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası