hayvanat bahçesi macerası

Su Varmıııış, Su Yokmuş Resim ve Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Mart 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Su

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İlköğretim öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Su Varmıııış, Su Yokmuş Resim ve Öykü Yarışması

Su Varmıııış, Su Yokmuş Resim Yarışması

 • Yarışmanın konusu “su”dur. Çocuklarımız yarışmaya sunacakları resimlerde, su hakkında hayal dünyalarındaki her şeyi konu edebilirler.
 • Yarışmaya İlköğretim 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her çocuk yalnız bir resimle katılabilir.
 • Yarışmada yağlıboya dışında her türlü resim boya ve malzemesi (pastel boya, sulu boya, guaj boya, karışık teknik vb.) kullanılabilir.
 • Resimler, kısa kenarı en az 35 cm ve uzun kenarı en fazla 50 cm olmak şartıyla, istenen boyutta olabilir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 • Resmin ön yüzünde hiçbir kimlik bilgisi olmayacaktır. Resmin arka yüzüne, sağ veya sol alt köşeye, 15 cm. x 10 cm.lik bir etiket üzerine, silinmeyen kalemle yarışmacının adı ve soyadı, yaşı, iletişim adresi ve iletişim telefonu yazılacaktır. Etiketsiz resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katlanmış, yıpranmış, kırışmış çalışmalar kabul edilemeyecektir. Posta ile gönderimlerde resimler katlanmadan, iki karton veya mukavva arasında büyük bir zarf içinde yollanabilir.
 • Yarışmaya sunulan resimlerin her türlü yayım hakkı Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne ücretsiz olarak devredilmiş olur ve yayımlanması durumunda telif ücreti talep edilemez. Yarışmaya katılmakla bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Yarışma jürisi Resim Öğretmenliği alanında deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur.
 • Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 yarışmacıya başarı, 5 yarışmacıya teşvik ödülü verilecektir.
 • Yarışma sonunda, ödül kazanan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler dijital sergi salonunda sergilenecektir. Bu şekilde resimlerin çok geniş kesimlerce görülebilirliği sağlanmış olacaktır.
 • Resimlerin son teslim tarihi 22 Mart 2021’dir. Yarışma sonuçlarının duyurulma tarihi 23 Nisan 2021’dir.
 • Resimlerin gönderileceği adres: Aysan Canver
  Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri
  Hoşdere Caddesi, No: 117 / 28
  Yukarı Ayrancı
  Çankaya / ANKARA

Su Varmıııış, Su Yokmuş Öykü Yarışması

 • Yarışmanın konusu”su”’dur. Çocuklarımız, suya dair istedikleri her şeyi, istedikleri şekilde öykülerinde kullanabilirler.
 • Yarışmaya İlköğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her çocuk yalnız bir öyküyle katılabilir.
 • Öyküler bilgisayarda veya el yazısıyla yazılabilir.
 • Bilgisayarda, pdf formatında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak, 3 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • El yazısıyla A4 kâğıda, kâğıdın tek yüzünde ve 5 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 • Öykünün sonuna yarışmacının adı ve soyadı, yaşı, iletişim adresi ve iletişim telefonu yazılacaktır.
 • Yarışmaya sunulan öykülerin her türlü yayım hakkı Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne ücretsiz olarak devredilmiş olur ve yayımlanması durumunda telif ücreti talep edilemez. Yarışmaya katılmakla bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Yarışma jürisi Sınıf Öğretmenliği ve Edebiyat alanında deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur.
 • Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 yarışmacıya başarı, 5 yarışmacıya teşvik ödülü verilecektir.
 • Yarışma sonunda, ödül kazanan öykülerle birlikte diğer öykülerden bir seçki oluşturulacak ve öykü kitabı olarak basılacaktır.
 • Öykülerin son teslim tarihi 22 Mart 2021’dir. Yarışma sonuçlarının duyurulma tarihi 23 Nisan 2021’dir.
 • Öyküler posta veya e-postayla gönderilecektir.

E-posta Adresi:
ckdgenelmerkez@gmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası