hayvanat bahçesi macerası

2. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 74 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Çocuk Hakları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Hukuk öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

Yarışma başvurusu bitti!

2. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

2. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği 2. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Makale yarışması, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı kendi kategorisi için belirlenmiş konu başlığına uygun bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacının birlikte aynı makale ile katılması mümkündür. Lisans öğrencileri kendi içerisinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise birlikte gruplar oluşturabilir. Her grup en fazla 2 (iki) öğrenciden oluşabilir.
 • Makale yazım dili Türkçe’dir.
 • Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya başvuru yaparak makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Makale bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Makale Word formatında, A4 boyutunda, en az 15, en fazla 30 sayfa olmalıdır.
 • Makalelerin ana metni Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotları ise Times New Roman yazı tipinde, 10 punto ile, tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin başında Türkçe özet yer almalıdır.
 • Makale kapak, içindekiler, kısaltmalar listesi içermemelidir.
 • Makale sonunda mutlaka kaynakça yer almalıdır. Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir.
 • Yarışmaya başvurmak için Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde (www.sacdd.org.tr) yer alan “Başvuru Formu” doldurulacak ve bu form ve güncel tarihli öğrenci belgesi makale ile birlikte başvuru dönemi içerisinde (1-30 Nisan 2023) makaleyarismasi@sacdd.org.tr eposta adresine gönderilecektir. Normal posta, elden teslim vb diğer yöntemlerle başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Makale üzerinde makale başlığı ve mutlaka 4 adet (dört) rakam ve 2 (iki) adet büyük harften oluşan bir “Referans Kodu” bulunacaktır. Bu “Referans Kodu” Başvuru Formunda da ilgili bölüme yazılacaktır.
 • Yarışmacıların ad ve soyadı, TC kimlik numarası vb. kişisel bilgileri makalede kesinlikle yer almayacaktır. Bu bilgiler yalnızca başvuru formunda bulunacaktır. Üzerinde kişisel bilgilere yer verilmiş olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması Ödülleri

Lisans Seviyesi Ödülleri:

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.500 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL
 • Teşvik Ödülü (3 Adet): 3.000 TL

Yüksek Lisans Ve Doktora Seviyesi Ödülleri:

 • Birinci: 12.500 TL
 • İkinci: 10.000 TL
 • Üçüncü: 5.500 TL
 • Teşvik Ödülü (3 Adet): 5.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası