hayvanat bahçesi macerası

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mayıs 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 70 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Tatvan Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Tatvan Belediyesi logo tasarım yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara/katılımcılara açıktır. Özel bir mesleki statü ya da profesyonel unvan taşıma şartı beklenmez. 18 yaşını doldurmamış katılımcıların dereceye girmeleri halinde, belirlenen ödülün ödemesi veli ya da vasiye yapılır.
 • Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün nitelikli olmaları, daha önce başka yarışmalara gönderilmemiş olmaları, başka hiçbir yerde/mecrada ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya eser gönderen tasarımcılar, gönderiye konu eserdeki tasarımın kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların etik ve yasal sorumlulukları her koşulda tasarımcısına aittir. Yarışma katılımcısı tasarımcılar Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir. -Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları ve yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşu personeli ile birince derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. Ayrıca, söz konusu katılım kısıtlarının kapsamındaki kişilerin ‘yakın ilişkide oldukları’ sosyal çevrelerinden olanların da (samimi arkadaş ve öğrenci v.s.) yarışmaya katılımı etik açıdan ihlâl sayılacaktır. Yarışma sonrası, bu maddeyle ilgili bir ihlal tespiti durumunda yasal süreç takibi yapılarak derece ve ödül iptali gerçekleşecektir. Yarışma düzenleme kurulu, tasarım etiği değerini tasarım estetiğinden üstün tutmaktadır.
 • Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda yarışma düzenleme ve yönetim kurulunun yeni bir logo seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.
 • Logo tasarımının üzerinde isim, imza, mahlas, slogan veya ayırıcı hiçbir ‘kimlik bildiren/çağrıştıran’ işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmada siyasal ve etnik taraflılık bildiren hiçbir sembolün kullanılmaması gerekir. Kamu yararı ve kamuya hizmet bilinci gözetilerek ‘bütünleştirici’ anlam üretimlerine odaklanılmalıdır. Dini semboller ise, yalnızca kültürel bir zenginlik ve desen olarak kullanılabilirler. Çarpıtılmış, bağlamından koparılmış, ayrıştırıcı ve yozlaştırıcı yaklaşımlar içeren tasarımlar ön değerlendirmede elenecektir.
 • Tasarımlar en geç 26 Mayıs 2023 günü 24:00’e kadar logoyarismasi@tatvan.bel.tr web adresi üzerinden yüklenmelidir.
 • Tatvan Belediyesi logosu görsel anlamda geleneksel ve çağdaş olanı sentezleyen, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır. Kurumun imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanması beklenen logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. -Tüm çalışmaların “Tatvan Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir. Tatvan ilçesinin üç temel değeri olarak ön plana çıkan “Nemrut Dağı ve Krater Gölü”, “Van Gölü” ve “Feribotlar” tasarlanacak logoya yön vermelidir.
 • Logoların renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmaması, çok küçük ölçülerde ayrıntılarının kaybolmaması, çok büyük ölçülerde ise dağınık görünmemesi öncelikle beklenir. Ayrıca logonun her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanıma uygun hazırlanması gerekmektedir.
 • Fotoğraf içeren veya CGI teknolojileri kullanılmadan kağıt üstüne elle yapılan tasarımlar yarışmaya kabul edilmez
 • Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB’dir. Her katılımcının toplamda 12 MB’lik çalışma gönderme hakkı bulunmaktadır.
 • Katılım sadece elektronik ortamda, logoyarismasi@tatvan.bel.tr adresine yapılacaktır. Görsel, yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi JPEG, PDF ve vektörel çalışma dosyası ile birlikte) hazırlanmış olmalıdır. Tasarımlar, CMYK renk modunda olacaktır.
 • Tasarım dosya isimleri, rumuz olarak kaydedilecek ve eser rumuzu başvuru formuna da yazılacaktır. Birden fazla tasarım gönderiminde, rumuzun sonuna numaralandırma yapılması gerekir. Örneğin, Tatvan1, Tatvan2, Tatvan.
 • Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’si büyüklüğünde siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
 • Katılımcılar çalışmalarını ve özgeçmiş bilgilerini (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, ikamet ettiği il, telefon numarası) ayrı ayrı dosyalar halinde ve belirleyecekleri rumuz ile adlandırarak göndermelidir.
 • Tasarımların üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır. 6-Teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması halinde, katılımcının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 40.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 10.000 TL
 • Mansiyon (3 Adet): Yöresel Ürünler Paketi

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası