hayvanat bahçesi macerası

TEB Akıl Fikir Yarışması İcat Çıkar


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ocak 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 100 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: TEB

Yarışma başvurusu bitti!

TEB Akıl Fikir Yarışması İcat Çıkar

TEB Akıl Fikir Yarışması İcat Çıkar

TEB TEB Akıl Fikir Yarışması İcat Çıkar düzenliyor.

Yarışma Kategorileri

 • Üniversite Öğrencisi / Yeni Mezun
 • Teb Müşterisi
 • Teknolojik Girişimci

Katılım Koşulları:

 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce www.icatcikar.com sitesinde yer alan TEB Akıl Fikir Yarışması hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle yarışmaya katılmaktadır.
 • Yarışmacı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan ve bilgilerin doğruluğu ile güncelliğini taahhüt eder. Yarışmacı, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
 • Yarışmacının TEB ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan TEB sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmacı, TEB Akıl Fikir Yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/proje üzerinde herhangi bir üçüncü kişinin hak sahibi olmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından TEB’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle TEB’in uğrayacağı her türlü zararı TEB’in ilk talebi halinde derhal ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı, yarışma kapsamında TEB için yaratacağı fikir/projenin TEB’in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek bankacılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin TEB tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını, böyle bir durumda TEB’e karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Diğer taraftan, Yarışmacının, hali hazırda TEB ve ortağı BNP Paribas’ın tüm dünya çapındaki yaygın şube ağı ile sunduğu bankacılık hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri (bankacılık sırrı kapsamında) bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride TEB tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.
 • Yarışmacı, TEB’in de içinde yer aldığı bankacılık ve finans sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya TEB’in rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmada finale kalan proje katılımcıları Finalist olarak yarışmaya devam edecektir.
 • Finalist, www.icatcikar.com sitesinde yer alan Takvim çerçevesinde www.icatcikar.com sitesinden duyurulacaktır.
 • Finalist; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse TEB’in faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, TEB’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, know-howları, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere TEB’e ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne yarışma süresinde ve yarışma sona erdikten sonra da uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • TEB yarışma kapsamında Takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
 • TEB, yarışma hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Grup Şirketleri çalışanları ve 1. Derece Yakınları ile başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmamış bireyler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Bahçeşehir Üniversitesi MBA bursundan yararlanabilmek için MBA bursu almaya hak kazanan yarışmacının aynı zamanda Üniversite yüksek lisans kabul kriterlerini de yerine getirmiş olması gerekmektedir. MBA bursu, Executive MBA hariç MBA’in tüm alt uzmanlık alanlarında geçerli olacaktır. MBA Bursu, MBA programının normal eğitim süresiyle sınırlıdır. Anılan burs sadece öğretim ücreti için olup, eğitim materyal giderleri, ulaşım, iaşe vb. bu bursa dâhil değildir. MBA Bursuna hak kazanan öğrencinin, lisans eğitimi mezuniyet tarihlerinden sonraki “ilk 4 dönem” içerisinde MBA programına başvurması şarttır. Kayıtlar, kontenjanın müsait olması durumunda derhal, kontenjanın o dönem için müsait olmaması halinde takip eden dönem için gerçekleştirilecektir.

TEB Akıl Fikir Yarışması İcat Çıkar Ödülleri

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 30.000 TL
 • Üçüncü: 20.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası