hayvanat bahçesi macerası

Temiz Çorum Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Eylül 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Temiz Çorum

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Çorum Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Temiz Çorum Fotoğraf Yarışması

Temiz Çorum Fotoğraf Yarışması

Çorum Belediyesi Temiz Çorum Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Çorum Belediyesi’nin çevre ve sıfır atık faaliyet alanlarından toplumsal farkındalık sağlamak ve bu farkındalığın çevrenizdekilerle paylaşılması amacıyla “Temiz Çorum” temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesini kapsamaktadır. Yarışma bilgilerine https://www.corum.bel.tr/fotografyarismasi internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya 15 yaş ve üstü herkes katılabilir. Son katılım tarihi itibariyle 15 ve 18 yaş aralığındaki katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde fotoğraflarıyla birlikte siteye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 2022 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılımı, kural ihlali sayılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların tamamı Çorum merkez mücavir alan sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışma gönderilecek fotoğraflarda keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, elden teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilerin katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Fotoğraf yarışması web sitesine https://www.corum.bel.tr/fotografyarismasi/ yüklenen fotoğraflar SRGB, RGB renk modunda JPEG formatında ve kısa kenarı 3000 pikselden az olmamalıdır. Görseller JPG/JPEG ve 10 -12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmiş olacak ve dosya büyüklüğü 10 MB’ı geçmeyecektir. EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden idare sorumlu değildir.
 • İdare; ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, web sitesine yüklenmiş fotoğraflar dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.corum.bel.tr/fotograf-yarismasi adresinden fotoğraf gönderme adımları takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri yapılarak yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://www.corum.bel.tr/fotograf-yarismasi adresinden yarışma sekreteryası ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için idare sorumlu olmayacaktır.

Temiz Çorum Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Elektrikli Scooter
 • İkinci: Bisiklet
 • Üçüncü: Kampçı Seti
 • Mansiyon (Onur) Ödülü: Güneş Enerjili Powerbank (10 Adet)

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası